Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

V/v. Thu bảo hiểm năm học 2015 – 2016

         Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009

        Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc, và thực hiện theo công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24 tháng 07 năm 2015 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc thu BHYT HSSV. Nay Phòng CTCT – SV thông báo kế hoạch thu bảo hiểm đầu năm học 2015 – 2016 của SV các khoá 2011, 2012, 2013, 2014. Cụ thể như sau :

  -     Lớp trưởng lập danh sách lớp theo khoa, cho SV đăng ký bệnh viện (có danh sách các bệnh viện đính kèm), thu tiền và nộp danh sách (theo mẫu) tại Trạm Y Tế trường và Tổ Y Tế cơ sở 2 phòng 209 nhà H1  từ ngày 25/08/2014 đến 11/09/2014 để Trạm Y Tế tổng kết, gửi lên Bảo hiểm TP và nhận thẻ mới.

 -        Mức thu:

 ·     Bảo hiểm y tế (BHYT) : 544.000đ/SV/15 tháng, thẻ có giá trị từ 01/10/2015 à 31/12/2016.

 ·     Bảo hiểm tai nạn (BHTN) : 40.000đ/SV/16 tháng, thẻ có giá trị từ 01/09/2015 à 31/12/2016.

 Tổng cộng sinh viên phải đóng : 584.000đ /SV

 -        Sinh viên ở KTX Bách Khoa: đóng BHYT + BHTN tại KTX Bách khoa

 -     Sinh viên có thẻ BHYT ở địa phương vẫn còn hạn sử dụng có giá trị trong năm học 2015 - 2016 thì photo thẻ BHYT + giấy CMND + thẻ sinh viên nộp cho Trạm Y tế để xác nhận là có tham gia BHYT, SV nào có thẻ BHYT ở địa phương muốn chuyển  khám bệnh ban đầu về Thành phố nơi mình đang học thì về bảo hiểm xã hội Huyện đang ở để làm thủ tục chuyển đổi .

-        Mẫu đăng ký các lớp nộp cho trạm Y tế như sau :

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM

 Năm học : 2015 – 2016       Khóa :                          Khoa :                              Lớp :        

 

  STT

   MSSV

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NỮ

SỐ CMND

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ THEO CMND

BHYT

BHTN

 ĐĂNG KÝ NƠI KHÁM CHỮA BỆNH

Mà BỆNH VIỆN

544.000

40.000

                 Lớp trưởng làm theo ví dụ sau :

theo vần A,B,C

định dạng  text

 

 

 

 

 

 

 

1

               21300234

Nguyễn Thị

An

27/01/1993

x

 025438276

Số 48 đường An Dương Vương , F4, Q5 

x

x

BV  Quận 10

027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tổng số SV đăng ký : …………. SV.

 *    BHYT : 544.000đ  x  …………… sv  = ………………..

 *    BHTN :   40.000đ  x  …………… sv  = ………………..

 Thành tiền : ……….....………………………………………….

                                                                                     Ngày         tháng        năm  2015

 Người giao                                          Người nhận                                         Người lập DS

                                                                                                                  Chữ ký

                                                                                                                  Họ và tên

                                                                                                                  MSSV

                                                                                                                 Số điện thoại

        -     Để tránh trường hợp sai thông tin trên thẻ BHYT,  danh sách lớp phải chính xác, đầy đủ về MSSV, họ và tên,  ngày tháng năm sinh , giới tính, số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký thường trú theo chứng minh nhân dân.

 -        Danh sách đăng ký đánh máy vi tính, nộp kèm file excel 2007,  in thành 02 bản, 01 bản nộp và 01 bản lớp trưởng giữ để kiểm tra khi nhận thẻ Bảo hiểm tại Trạm Y Tế, thời gian nhận thẻ sẽ thông báo cụ thể sau.

 -        Trạm Y Tế chỉ nhận danh sách lớp do lớp trưởng nộp, không nhận và thu Bảo hiểm của từng cá nhân. Quá thời hạn nộp danh sách, Trạm y tế sẽ tạm ngưng giải quyết.

 Lịch Thu BHYT + BHTN các khóa như sau:

 vKhoá 2014 từ ngày 25/08 à 26/08/2015 (02 ngày ) gồm các khoa :

 -   Ngày 25/08/2015 (thứ 3):

     + Sáng (từ 8h00 – 11h30): Khoa Cơ Khí, Bảo Dưỡng Công Nghiệp, Xây Dựng, Địa Chất – Dầu Khí

     + Chiều (từ 13h00 – 16h00): Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu

 -    Ngày 26/08/2015 (thứ 4):

     + Sáng (từ 8h00 – 11h30): Khoa Điện – Điện tử, Chương trình Tiên tiến , KT Giao Thông, 

                                                    Khoa học Ứng Dụng.

     + Chiều (từ 13h00 – 16h00): Khoa Hóa, Môi Trường, Việt Pháp, Quản Lý Công Nghiệp.

 vKhoá 2013 từ ngày 27/08 à 28/08/2015 ( 02 ngày ) gồm các khoa:

-     Ngày 27/08/2015 (thứ 5):

     + Sáng (từ 8h00 – 11h30): Khoa Cơ Khí, Bảo Dưỡng Công Nghiệp, Địa Chất - Dầu Khí, Xây Dựng.

     + Chiều (từ 13h00 – 16h00): Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu, Quốc Tế. 

 -     Ngày 28/08/2015 (thứ 6):

     + Sáng (từ 8h00 – 11h30): Khoa Điện - Điện Tử, CT Tiên Tiến, Giao Thông, Quản Lý Công  Nghiệp.

     + Chiều (từ 13h00 – 16h00): Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Việt Pháp, Khoa Học Ứng Dụng.

 vKhoá 2012 từ ngày 31/08 và 01/09/2015 (02 ngày) gồm các khoa :

 -     Ngày 31/08/2015 (thứ 2):

     + Sáng (từ 8h00 – 11h30) :  Khoa Cơ Khí, Địa Chất – Dầu khí,

                                                    Xây Dựng.

     + Chiều (từ 13h00 – 16h00): Khoa kỹ thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu, Quốc Tế.

 -     Ngày 01/09/2015 (thứ 3):

     +  Sáng (từ 8h00 – 11h30): Khoa Điện - Điện Tử, CT Tiên Tiến, Giao Thông, Quản Lý Công Nghiệp.

     +  Chiều (từ 13h00 – 16h00): Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Việt Pháp, Khoa Học Ứng Dụng

 vKhóa 2011 từ ngày 03/09 và 04/09/2015 (02 ngày) gồm các khoa:

 -     Ngày 03/09/2015 (thứ 5):

 + Sáng (từ 8h00 – 11h30):  Khoa Cơ Khí, Địa Chất - Dầu Khí, Xây Dựng.

 + Chiều (từ 13h00 – 15h00):  Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu, Quốc Tế.

 -     Ngày 04/09/2015 (thứ 6):

  + Sáng (từ 8h00 – 11h30):  Khoa Điện - Điện Tử, CT Tiên Tiến, Giao Thông, Quản Lý Công Nghiệp.

  + Chiều (từ 13h00 – 15h00): Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Việt Pháp, Khoa Học Ứng Dụng.

 Đối với SV ở KTX ĐHQG: đóng BHYT + BHTN tại KTX  ĐHQG. SV ở ngoại trú, lớp trưởng thu và nộp tại Tổ Y Tế CS2 phòng 209 nhà H1.

 v SV khóa 2010, SV Cao học, SV hệ tại chức sẽ thu cá nhân vào 02 ngày  10 - 11 / 09 / 2015.

  Ghi chú:

 -          Từ ngày 14/09/2015 Trạm Y Tế sẽ tổng kết danh sách SV tham gia bảo hiểm và nộp cho Bảo hiểm Thành Phố.

 -          Đề nghị sinh viên các lớp thực hiện đúng theo lịch Phòng CTCT – SV đã thông báo.   

 -          Sinh viên không tham gia BHYT và BHTN sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 2713/ QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 21/10 /2010 của Hiệu trưởng đã ban hành qui định  y tế học đường.)

  Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp được biết để sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

 Trân trọng kính chào.