Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Tổng kết DS SV K2013, SV K2014, SV BDCN K2015 không tham gia SHCD cuối khóa (cập nhật ngày 25/12/2017)

         ..

Theo công văn số 166/ĐHBK-CTCT-SV ngày 11/9/2017 của Phòng CTCT – SV về việc tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho 7.139 sinh viên (SV) K2013, K2014, SV BDCN K2015 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, sau thời gian tổ chức vào ngày 23, 24, 30/9 và ngày 07/10/2017 tại hội trường A5, B4, A4, GĐ B2A, GĐB2B, Phòng 305B1 của trường và thời gian phản hồi cho SV tính đến ngày 25/12/2017, Phòng CTCT – SV thống  kê có 7.051 SV K2013, K2014, BDCN K2015 tham gia; 51 SV K2013, 29 SV K2014, 05 SV BDCN K2015 không tham gia. Trong đó có 32 SV không tham gia 01 chuyên đề, 53 SV không tham gia 02 chuyên đề. (Báo cáo tổ chức đợt SHCD cuối khóa cho SV K2013, SV K2014, SV BDCN K2015)

Thông tin chi tiết, SV xem tại đây.

Đối với 85 SV K2013, SV K2014, SV BDCN K2015 không tham gia SHCD cuối khóa, Phòng CTCT – SV kính đề nghị Ban Giám hiệu đồng ý trừ 25 điểm ở mục 2: ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định của nhà trường và xem như chưa hoàn tất thủ tục tốt nghiệp (Quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 10/6/2016 về việc Quy định sinh viên tham gia sinh hoạt công dân và hoạt động ngoại khóa cho SV hệ chính quy trường Đại học Bách Khoa)

 

Phòng CTCT – SV sẽ chuyển danh sách SV cho Phòng Đào tạo để xử lý theo quy định.