Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CỦA BUỔI GẶP GỠ SV K2016 CƠ SỞ DĨ AN - BÌNH DƯƠNG

         Năm học 2016 – 2017 sắp kết thúc, lãnh đạo nhà trường sẽ tổ chức buổi gặp gỡ SV K2016 đang học tại cơ sở Dĩ An – Bình Dương để trao đổi lắng nghe một số ý kiến phản hồi từ sinh viên. Thời gian, địa điểm tổ chức: - Thời gian: 08h00 thứ bảy ngày 03/6/2017; - Địa điểm: Hội trường nhà H1 Cơ sở Dĩ An – Bình Dương. Phòng CTCT-SV đã tổng hợp và gửi các đơn vị liên quan trả lời 12 câu hỏi của SV.

Nội dung câu hỏi và trả lời SV vui lòng xem tại đây.