Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THU BẢO HIỂM VÉT CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA NĂM 2017

         .

Phòng CTCT – SV – Trạm Y Tế thông báo kế hoạch thu vét bảo hiểm năm 2017 của Sinh viên các khoá như sau :

-          Mức thu:

      +   Bảo hiểm y tế (BHYT)     : 457.500đ/SV/năm, thẻ có giá trị từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

      +   Bảo hiểm tai nạn (BHTN) : 30.000đ/SV/năm, thẻ có giá trị từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

-          Địa điểm :

Cơ sở 1: Trạm y tế nhà  B7 : Sáng từ: 08h00 – 11h00          Chiều từ:       13h00 – 16h00

Cơ sở 2: P.209 nhà H1         : Sáng từ: 08h00 – 11h00         Chiều từ:       13h00 – 15h00

-          Thời gian:   Ngày 04,05/01/2017 (  thứ 4, thứ 5 ).

 

Ø  Ghi chú :

-          Riêng đối với sinh viên khóa 2016 chỉ đóng tiền BHYT là 457.500 đ, còn BHTN không phải đóng vì đã đóng trong ngày nhập học.

-            Sinh viên đã có thẻ BHYT địa phương còn hạn sử dụng trong năm 2017 thì photo: thẻ BHYT + CMND + thẻ sinh viên cho Trạm Y tế để nộp vào BHXH.TPHCM.

-            Đây là đợt thu vét bảo hiểm cuối cùng đề nghị sinh viên các Khoá đóng bảo hiểm theo đúng thời gian thông báo. Sau ngày 05/01/2017 Trạm y tế sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin đóng Bảo hiểm.

 

-          Sinh viên không tham gia BHYT và BHTN sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp ( theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường).