Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thu bảo hiểm năm 2019 cho sinh viên các khóa – đợt 2.

         Thực hiện theo công văn số 299 của Phòng CTCT – SV ngày 29/10/2018 về việc thu bảo hiểm năm 2019 cho sinh viên các khóa từ ngày 15/11/2018 đến ngày 05/12/2018. Tuy nhiên sau khi tổng hợp dữ liệu đợt 1 thì vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa tham gia BHYT + BHTN, nay Phòng CTCT – SV thông báo lịch thu bảo hiểm đợt 2 cụ thể như sau :

1.   Đối tượng tham gia: (xem thông báo đính kèm)

Sinh viên tất cả các khóa chưa tham gia Bảo hiểm trong đợt 1 (trừ Sinh viên nội trú KTX Đại học Quốc Gia thì tham gia bảo hiểm tại KTX ĐHQG).

·                  Đối với sinh viên khóa 2018 chỉ đóng BHYT 12 tháng -  không đóng BHTN.

·                  Đối với sinh viên khóa 2017 chỉ đóng BHYT + BHTN 12 tháng - không đóng 6 tháng.

·                  Sinh viên các khoá còn lại nếu chưa tốt nghiệp vẫn đóng BHYT + BHTN 12 tháng - không đóng 6 tháng.

·             Đối với sinh viên tốt nghiệp vào tháng 4/2019 không bắt buộc tham gia BHYT + BHTN 12 tháng, sinh viên có thể đóng BHYT + BHTN 6 tháng

·              Sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, quân đội, công an, doanh nghiệp, hoặc mua theo hộ gia đình thì không phải tham gia BHYT tại trường. Sinh viên tra cứu thời hạn thẻ BHYT (Google tìm kiếm “tra cứu thời hạn thẻ bảo hiểm y tế”) trường hợp thẻ BHYT có thời hạn đến 31/12/2018 thì đợi sau khi có thẻ mới vào tháng 01/2019 nộp tại Trạm y tế (gồm thẻ sv photo + thẻ BHYT photo + giấy CMND photo), trường hợp thẻ còn thời hạn trong năm 2019 thì nộp tại Trạm y tế từ ngày 13 – 17 / 12 / 2018.

2.   Mức đóng và thời gian đóng:

-  Mức đóng:

§     Bảo Hiểm Y tế 12 tháng:            525.420 đ (thẻ có giá trị từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

§     Bảo Hiểm Tai Nạn 12 tháng :      30.000 đ (thẻ có giá trị từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

§     Bảo Hiểm Y tế 6 tháng:             262.710 đ (thẻ có giá trị từ 01/01/2019 đến 30/06/2019)

§     Bảo Hiểm Tai Nạn 6 tháng:         15.000 đ (thẻ có giá trị từ 01/01/2019 đến 30/06/2019)

-      Thời gian đóng : từ 7h:00 ngày 13/12/2018 đến 16h:00 ngày 17/12/2018.

3.   Hướng dẫn đăng ký bệnh viện và thông tin thẻ bảo hiểm:

-        Đối với sinh viên đã hoàn tất đăng ký thông tin và chọn loại bảo hiểm trong đợt 1 nhưng chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán khoản đã đăng ký mà không cần đăng ký lại.

-        Sinh viên đăng nhập ứng dụng MyBK sau đó chọn mục “đăng ký bảo hiểm y tế” (mục số 23).

-     Sau khi điền các thông tin để làm thẻ bảo hiểm, sinh viên theo dựa vào đối tượng tham gia kể trên, khi vào MyBK sẽ chọn mức BHYT, BHTN cần đóng và xác nhận trước khi thanh toán (nếu SV lưu trú Ký túc xá BK - 497 Hòa Hảo Q.10 đã mua Bảo hiểm Tai nạn từ 01/10/2018 thì không cần đóng BHTN).

-        Sau đó thanh toán tiền bảo hiểm trong ứng dụng BKPay.

vLưu ý:

Sinh viên không tham gia BHYT và BHTN sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường.)

Mọi thắc mắc liên quan sinh viên liên hệ trực tiếp tại Trạm Y tế trường nhà B7 hoặc phòng Y tế CS2 - 209H1.

Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Trân trọng kính chào.

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

                                                                                                             (đã ký)            

                                                                                                       Võ Tấn Thông