Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo xử lý SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 năm học 2020 – 2021

         Theo công văn số 200/ĐHBK-CTCT-SV ngày 27/11/2020 của Phòng CTCT-SV về việc tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) định kỳ đợt 2 năm học 2020 – 2021 cho 9.607 sinh viên (SV) K2018, K2019; SV Kiến trúc K2017 – K2019 và SV Việt – Pháp K2017 – K2019 vào ngày 25/01 – 30/01/2021 tại Hội trường A5 và Hội trường Trần Chí Đáo, sau thời gian tổ chức SHCD định kỳ và thông báo giải quyết đơn xin xem xét của SV, Phòng CTCT-SV thống kê số SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 (tính đến ngày 04/5/2021) là 64 SV.

Theo quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 10/6/2016 về việc ban hành Quy định SV tham gia SHCD và hoạt động ngoại khóa cho SV hệ chính quy trường, các SV có tên trong danh sách sẽ áp dụng hình thức: không được phép đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (học kỳ chính); bị trừ 25 điểm rèn luyện ở mục 2: ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định của nhà trường.

Phòng CTCT - SV đã gửi danh sách 64 SV trên cho Phòng Đào tạo để xử lý theo quy định.

Thông tin chi tiết, SV xem tại đây