Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo V/v nộp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng trong năm 2018 cho SV K2018

         Thực hiện theo công văn số 107/ĐHBK-CTCT-SV ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Phòng CTCT-SV về kế hoạch thu bảo hiểm và KSK đầu vào cho sinh viên K2018 năm học 2018 – 2019, trong đợt nhập học nhà trường đã thu tiền BHYT + BHTN (từ 01/10/2018 đến 31/12/2018) cho toàn bộ sinh viên K2018, tuy nhiên có vẫn có SV có thẻ còn thời hạn sử dụng đến hết năm 2018.

 

(xem công văn đính kèm)

Nay Phòng CTCT – SV thông báo đến sinh viên K2018 cách tra cứu thời hạn thẻ BHYT trong năm 2018 như sau:


HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TRA CỨU THỜI HẠN THẺ BHYT

Sinh viên tự tra cứu thông tin thẻ BHYT tại trang web

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Các bước thực hiện như sau:

1. Nhập mã thẻ BHYT của sinh viên.

2. Nhập Họ tên sinh viên.

3. Nhập Ngày tháng năm sinh / Năm sinh.

4. Nhập Mã xác thực.

5. Bấm Tra cứu.

Sau khi tra cứu, đối với những SV có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng đến hết năm 2018 và những sinh viên thuộc các đối tượng người nghèo, cận nghèo, quân đội, công an, hoặc mua theo hộ gia đình …thì SV photo thẻ BHYT + CMND photo + thẻ SV photo nộp cho Trạm y tế để được hoàn trả lại tiển BHYT các em đã đóng.

Địa điểm và thời gian nộp: từ ngày 05/09/2018 đến 17/09/2018.

Trạm y tế Trường (nhà B7):        Sáng từ:  07h30 – 11h30        Chiều từ:  13h00 – 16h30

Phòng Y tế CS2 P209 nhà H1:     Sáng từ:  08h00 – 11h30        Chiều từ:  13h00 – 15h30

Đối với những sinh viên ở Ký túc xá Đại học Quốc gia thì liên hệ Ký túc xá nộp thẻ để Ký túc xá hoàn trả tiền đã đóng.

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Trung tâm Bảo dưỡng Công nghiệp và Văn phòng Đào tạo Quốc tếhỗ trợ thông báo cho sinh viên được biết.

TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

(đẫ ký)

 Võ Tấn Thông