Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo trả thẻ BHYT cho sinh viên đăng ký BHYT đợt 1 năm 2020

         Kể từ ngày 08/01/2020 Phòng CTCT-SV - Trạm Y Tế sẽ trả thẻ Bảo hiểm Y tế ( BHYT ) cho sinh viên tham gia tại trường năm 2020 như sau :

-              Địa điểm, thời gian nhận thẻ Bảo hiểm: (xem thông báo đính kèm)

+  Cơ sở 1 : Trạm y tế Nhà B7.

                 Buổi sáng   :  08h00 – 11h00.

                 Buổi chiều  :  13h00 – 16h30.

+  Cơ sở 2 : Phòng 209 Nhà H1.

                 Buổi sáng   :  08h00 – 11h00.

                 Buổi chiều  :  13h00 – 15h30.

+  Trung tâm quản lý KTX Bách Khoa (dành cho những sinh viên đăng ký nhận thẻ ở KTX)  

-              Từ năm 2020 trở đi, Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ in thẻ bào hiểm cho những trường hợp có thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT, do đó Phòng CTCT-SV- Trạm Y tế chỉ trả thẻ cho những sinh viên khi đăng ký thay đổi thông tin trên thẻ BHYT, còn những trường hợp không thay đổi thông tin thì vẫn tiếp tục sử dụng thẻ BHYT cũ (thẻ BHYT cũ đã được gia hạn).

-              Đối với những trường hợp gia hạn thẻ cũ nhưng bị mất thẻ hoặc thẻ BHYT bị hư hỏng thì liên hệ trực tiếp Trạm Y Tế tại 02 cơ sở để được in thẻ BHYT mới.

-              Khi nhận thẻ bảo hiểm sinh viên mang theo thẻ sinh viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nhận thẻ, Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa, Trung tâm Bảo dưỡng công nghiệp và Văn phòng Đào tạo quốc tế hỗ trợ thông báo cho sinh viên được biết.

Trân trọng kính chào.