Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo trả thẻ Bảo Hiểm cho SV Khóa 2017

         Kể từ ngày 17/10/2017 Trạm Y Tế sẽ phát hành thẻ Bảo hiểm Y tế 03 tháng ( tháng 10,11,12/2017 ) và thẻ Bảo hiểm Tai nạn có giá trị từ ngày 01/09/2017 – 31/12/2018 cho sinh viên Khóa 2017 như sau :

Địa điểm và thời gian nhận thẻ Bảo hiểm: (xem thông báo đính kèm)

-        Cơ sở 1: Trạm y tế nhà B7.

                 Buổi sáng : 8h00 – 11h00

                 Buổi chiều : 13h00 – 16h30

-         Cơ sở 2 : Phòng 209 nhà H1.

                 Buổi sáng : 8h00 – 11h00

                 Buổi chiều : 13h00 – 15h30.

Ghi chú :

-        Sinh viên Quốc tế và Bảo dưỡng Công nghiệp nhận thẻ Bảo hiểm tại văn phòng Khoa, và Trung tâm.

-        Sinh viên ở KTX.ĐHQG thì nhận thẻ bảo hiểm ở KTX.ĐHQG

 

-        Khi đi nhận thẻ bảo hiểm sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên.