Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo trả thẻ Bảo Hiểm cho SV các khóa năm 2018

         Kể từ ngày 17/01/2018 Trạm Y Tế sẽ phát hành thẻ Bảo hiểm y tế năm 2018 có giá trị từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018 cho sinh viên các khóa. Cụ thể như sau :

Địa điểm, thời gian nhận thẻ Bảo hiểm:

-        Cơ sở 1 : Trạm y tế nhà B7.

                 Buổi sáng   :   8h00 – 11h00.

                 Buổi chiều  : 13h00 – 16h30.

-         Cơ sở 2 : Phòng 209 nhà H1.

                 Buổi sáng    :   8h00 – 11h00.

                 Buổi chiều  : 13h00 – 15h30.

·       Khi nhận thẻ bảo hiểm sinh viên mang theo thẻ sinh viên.

Ghi chú :

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nhận thẻ, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa, Trung tâm và Văn phòng ĐTQT hỗ trợ thông báo cho SV được biết.

Trân trọng kính chào.