Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo tổ chức tuần SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2020 - 2021

         .

Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021, nhà trường tổ chức cho sinh viên (SV) Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (26, 27/9, 03, 10, 11, 17/10/2020). 

SV xem thông báo cụ thể tại đây