Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo tổ chức sinh hoạt công dân cuối khoá năm học 2018 - 2019

         Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khoá năm học 2018 - 2019 dành cho SV K2015, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2016, SV Kiến trúc K2014, SV FFIEV K2014 vào ngày 15/9, 29/9 và 13/10 tại hội trường A4, A4, B4, giảng đường B2A, giảng đường B2B.

Thông tin chi tiết về đợt SHCD cuối khoá, SV xem tại đâyLịch học SHCD cuối khoá

Lưu ý:

  • Đợt SHCD cuối khoá là hoạt động bắt buộc đối với SV K2015, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2016, SV Kiến trúc K2014, SV FFIEV K2014. SV không tham gia  SHCD cuối khoá sẽ không đủ tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp.
  • SV các khoá từ K2014 trở về trước chưa tham gia SHCD cuối khoá, đề nghị nhanh chóng liên hệ P. CTCT - SV.
  • SV các khoá từ 2014 trở về trước đã tham gia SHCD cuối khoá vui lòng bỏ qua thông báo này.