Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo tổ chức SHCD định kỳ đợt 2 năm học 2020 – 2021

         .

Phòng CTCT-SV trân trọng thông báo lịch phân tổ tuần sinh hoạt công dân (SHCD) định kỳ đợt 2 năm học 2020 - 2021 dành cho SV K2018, SV K2019, SV Kiến trúc K2017 - K2019 và SV Việt – Pháp K2017 - K2019 sẽ tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021, cụ thể như sau:

A/ Công tác tổ chức tuần SHCD định kỳ đợt 2:

-        Tuần SHCD định kỳ đợt 2 là bắt buộc đối với tất cả các SV K2018, SV K2019, SV Kiến trúc K2017 - K2019 và SV Việt – Pháp K2017 – K2019.

-        Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 sẽ không được đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (học kỳ chính).

-        Nếu SV không thể học đúng buổi SHCD định kỳ đã được sắp xếp vì lý do như: trùng lịch thi, lịch học, bị bệnh, bận việc gia đình…, SV phải làm đơn theo mẫu tại website Phòng CTCT-SV: www.ctct.hcmut.edu.vn >> Văn bản – Biểu mẫu >> Mẫu đơn đổi buổi SHCD định kỳ và đính kèm minh chứng đúng với lý do xin đổi buổi SHCD.

-        Đơn đổi buổi SHCD định kỳ và minh chứng, SV gửi về Phòng CTCT-SV: P.101 nhà A4 hoặc P.108 nhà H1 trước ngày diễn ra buổi học chính thức.

-        Sinh viên tự ý đổi buổi học, không được sự đồng ý của phòng CTCT – SV trước ngày diễn ra buổi học chính thức bị trừ 10 điểm rèn luyện ở mục 2ý thức và kết quả chấp hành nội qui, qui chế, qui định của nhà trường (Quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 10/6/2016 về việc Quy định sinh viên tham gia tuần SHCD).

-        SV đến trễ giờ học 15 phút sẽ không được vào lớp.

-      Trong thời gian học, SV không được tự ý ra khỏi lớp nếu chưa có sự đồng ý của Ban tổ chức (BTC) lớp.

-        BTC lớp điểm danh tham gia SHCD định kỳ đợt 2 bằng hình thức quét mã vạch thẻ SV. Đề nghị SV khi tham gia quét mã vạch: xếp hàng, giữ trật tự, không ồn ào, đùa giỡn.


B/ Nội dung tuần SHCD định kỳ đợt 2: gồm 2 phần

1.  SV tham gia học chuyên đề: 

        * SV học tại cơ sở Dĩ An – Bình Dương:  tham gia SHCD định kỳ đợt 2 tại Hội trường Trần Chí Đáo (ĐHQG-HCM) vào ngày: 25/01, 26/01 và sáng 27/01/2021.

       * SV học tại cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, Q.10: tham gia SHCD định kỳ đợt 2 tại Hội trường A5 trường Đại học Bách Khoa vào ngày: 28/01, 29/01, 30/01/2021.

2.  Họp Ban cán sự các lớp và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội các cấp (từ K2017 đến K2020; Kiến trúc và Việt – Pháp từ K2016 đến K2020)

-         Thời gian: 13h00 – 17h00 ngày 27/01/2021 (thứ Tư)

 

-         Địa điểm: Hội trường A5

-      Thành phần: Ban cán sự lớp, Ban chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, BCH Chi Đoàn, BCH Chi Hội, BCH Đoàn Khoa/ Trung tâm, BCH Liên Chi hội SV Khoa/ Trung tâm.


Thông tin chi tiết về lịch SHCD định kỳ đợt 2 năm học 2020 - 2021, SV xem tại đây