Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo tổ chức SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2021 - 2022

         .

Theo kế hoạch năm học 2021 - 2022, nhà trường tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 cho SV K2019, K2020; SV Kiến trúc K2018 - K2020; SV PFIEV K2018 - K2020. 


SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2021 - 2022 sẽ không được đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (hoc kỳ chính), bị trừ 25 điểm rèn luyện ở mục 2: ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định của nhà trường.


Thông tin chi tiết, SV xem tại đây.