Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo thu bảo hiểm năm 2020 cho sinh viên các khóa – đợt 1.

         - Căn cứ vào luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014. - Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc. - Thực hiện theo công văn số 1704/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 31/07/2019 của BHXH TP.HCM về việc hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019-2020 và công văn số 207/ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/10/2019 về kế hoạch thu bảo hiểm cho sinh viên các khóa năm 2020.

Nay Phòng CTCT – SV thông báo lịch thu bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 cụ thể như sau : (xem công văn đính kèm tại đây)

1.   Đối tượng tham gia:

-        Sinh viên nội trú KTX Đại học Quốc Gia thì tham gia bảo hiểm tại KTX ĐHQG.

-        Sinh viên ngoại trú và nội trú KTX Bách Khoa tất cả các khóa thuộc các hệ đại học, cao học, tại chức, bằng 2 tham gia bảo hiểm tại trường.

-        Sinh viên chính qui khóa 2019 không tham gia BHYT năm 2020 nữa – do thẻ BHYT còn hiệu lực đến 31/12/2020 (trừ những trường hợp có thẻ địa phương đến hết năm 2019 thì đăng ký và thanh toán BHYT 12 tháng).

-        Đối với sinh viên tốt nghiệp vào tháng 4/2020 không bắt buộc tham gia BHYT 12 tháng, sinh viên có thể đóng BHYT 6 tháng số tiền là: 281,610 đ/sv.

-        Sinh viên thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, quân đội, công an, hoặc mua theo hộ gia đình …đã có thẻ BHYT còn thời hạn đến năm 2020 thì photo thẻ sv + thẻ BHYT + giấy CMND nộp cho lớp trưởng hoặc tại Trạm y tế từ ngày 11 – 30 / 11 / 2019. (trường hợp thẻ BHYT có thời hạn đến 31/12/2019 chưa được cấp thẻ mới thì đợi sau khi có thẻ mới nộp vào tháng 01/2020 tại Trạm y tế.)

2.   Mức đóng, hình thức đóng tiền và thời gian đóng:

-  Bảo hiểm tai nạn: Nhà trường sẽ mua BHTN cho toàn bộ sinh viên hệ đại học chính qui..

-  Mức đóng BHYT:

§   BHYT 12 tháng: 563.220đ/SV (thẻ có giá trị từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.)

§   BHYT 6 tháng: 281.610đ/SV (thẻ có giá trị từ 01/01/2020 đến 30/06/2020. Áp dụng cho các sinh viên tốt nghiệp vào tháng 04/2020)

-      Hình thức đóng: Sinh viên đăng ký thông tin làm thẻ BHYT trên ứng dụng MyBK, sau đó thanh toán tiền BHYT qua hệ thống BKPay.

-      Thời gian đóng : từ ngày 11/11/2019 đến 25/11/2019. Lưu ý, sinh viên bắt buộc thanh toán trong thời gian này, nếu trễ hạn không tổng kết số liệu làm thẻ BHYT được.

3.     Hướng dẫn đăng ký và thanh toán BHYT:

-      Bước 1 : Sinh viên đăng nhập ứng dụng MyBK – chọn mục đăng ký BHYT và khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

·     Mã Số Sinh Viên

·     Họ và tên

·     Ngày tháng năm sinh (điền đầy đủ 2 chữ số ngày, tháng và 4 số năm sinh)

·     Giới tính (chọn Nam hoặc Nữ)

·     Số CMND/ CCCD

·     Số thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 (SV điền đầy đủ mã số in trên thẻ BHYT gồm chữ và số)

·     Nơi đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu ( chọn trong danh sách bệnh viện đính kèm)

·     Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu ( chọn Tỉnh/Thành phố - Quận/Huyện – Phường/Xã )

·     Nơi nhận thẻ bảo hiểm (chọn 1 trong 3 nơi: cơ sở 1 / cơ sở 2 / KTX Bách Khoa)

-      Bước 2: Sinh viên chọn mục BHYT 12 tháng hoặc 6 tháng (6 tháng chỉ dành cho các sinh viên tốt nghiệp vào tháng 04/2020)

-      Bước 3: Xác nhận đăng ký mục thanh toán sẽ mở trên BKPay.

-      Bước 4: Hoàn thành đăng ký hiện thông báo: “Sinh viên đã đăng ký BHYT thành công – BHTN sẽ được nhà trường hỗ trợ mua – nhận thẻ tại nơi đăng ký”

-      Bước 5: Sau đó sinh viên vào BKPay để liên kết ngân hàng OCB thực hiện giao dịch thanh toán BHYT. Thời gian thanh toán hợp lệ từ 11/11/2019 đến hết ngày 25/11/2019.

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường.)

Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho Giáo viên Chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp được biết để sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Trân trọng kính chào.