Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo thời gian chính thức diễn ra Hội nghị sinh viên trường năm học 2016-2017

         ....

Theo công văn số 26/ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/02/2017 về việc tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp Khoa năm học 2016 – 2017, Phòng CTCT-SV thông báo thời gian chính thức tổ chức Hội nghị Sinh viên trường năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: từ 13h00 – 17h30 ngày 06/5/2017 (thứ Bảy)

2.      Địa điểm: Hội trường A5

3.      Thành phần tham dự:

-         Đại diện Ban giám hiệu trường;

-         Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm;

-         Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường;

-         Bí thư Đoàn khoa/TT, BCH Đoàn khoa/TT, liên chi hội SV khoa/TT;

-         Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp (tối thiểu 03 SV/lớp).

 

      Lưu ý: Hội nghị có điểm danh