Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo thay đổi lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên đang học tại CS Dĩ An - Bình Dương

         Thông báo thay đổi lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên đang học tại CS Dĩ An - Bình Dương

Ngày 04/6/2019 Phòng Công tác Chính trị-SV thông báo lịch phân bổ tuần Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1năm học 2019-2020. Theo đó, sinh viên cơ sở Dĩ An – Bình Dương sẽ sinh hoạt công dân vào ngày 14 và 15 tháng 9 tại Hội trường Trần Chí Đáo

Tuy nhiên ngày 20/6/2019, Văn phòng Đại học Quốc gia có công văn phản hồi với nội dung: Hội trường Trần Chí Đáo sẽ tiến hành sữa chữa từ ngày 1/8/2019 đến 1/10/2019.

Do đó, Phòng Công tác Sinh viên sẽ thay đổi thời gian tổ chức SHCD định kỳ đối với sinh viên học tại cơ sở Dĩ An – Bình Dương: Lịch Sinh hoạt Công dân chuyển từ ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2019 sang ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2019. Cụ thể như sau:

Thời gian

          Địađiểm

Thứ bảy

26/10/2019

Chủ nhật

         27/10/2019

7h00 -11h00

Tại Hội trường

Trần Chí Đáo

(NĐH ĐHQG)

CK18

MO17,18

GT18

Tổngsố: 1183 SV

DD18

HC18

Tổngsố: 1125 SV

12h30-16h30

Tại Hội trường

Trần Chí Đáo

(NĐH ĐHQG)

BD18

DC18

MT17,18

QL18

UD18

Tổngsố: 1162SV

XD18

KT16,17,18

VL17,18

Tổngsố: 1090 SV

 

Các buổi sinh hoạt đều điểm danh và sinh viên không tham gia sinh hoạt sẽ bị tạm dừng học kỳ kế tiếp.