Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo thay đổi lịch SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2020 – 2021

         .

Theo kế hoạch năm học 2020 – 2021, Phòng CTCT-SV đã ban hành công văn số 121 ngày 07/9/2020 về việc thông báo lịch phân bổ tuần sinh hoạt công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 năm học 2020 – 2021, tổ chức vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần (26/9, 27/9, 03/10, 10/10, 11/10, 17/10/2020). Trong đó, sinh viên (SV) học ở cơ sở Dĩ An – Bình Dương sẽ SHCD vào ngày 10/10, 11/10 và 17/10/2020 tại hội trường Trần Chí Đáo (Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Tuy nhiên, Trường có nhận được công văn của Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch sử dụng Hội trường Trần Chí Đáo của Trường bị trùng lịch hoạt động với các đơn vị khác trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Phòng CTCT-SV thông báo thay đổi lịch SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2020 – 2021.

Thông tin chi tiết việc thay đổi lịch SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2020 - 2021, SV xem thông báo tại đây