Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH SHCD ĐỊNH KỲ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017-2018

         Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018, Phòng CTCT-SV đã ban hành công văn số 85 ngày 15/5/2017 về việc thông báo lịch phân bổ tuần sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2017 -2018, tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (19/8, 20/8, 26/8, 27/8 và ngày 09/9/2017). Theo công văn số 100 ngày 07/6/2017 của Trường về việc thông báo thay đổi lịch nghỉ hè 2017 (thời gian nghỉ hè từ ngày 10/7/2017 đến ngày 20/8/2017), P. CTCT-SV thông báo thay đổi lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1, tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (26/8, 27/8 và 09, 10, 16/9/2017).

Lịch SHCD cụ thể (có thay đổi), SV vui lòng xem tại đây