Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo tạm hoãn tổ chức HNSV trường, họp GVCN và gặp gỡ SV năm nhất K2020

         Thông báo tạm hoãn tổ chức HNSV trường, họp GVCN và gặp gỡ SV năm nhất K2020

Theo kế hoạch công tác sinh viên năm học 2020 - 2021, trong tháng 5 và đầu tháng 6/2021, Phòng CTCT-SV sẽ tổ chức một số hoạt động năm học 2020 - 2021, bao gồm:

-  Hội nghị sinh viên trường: dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 29/5/2021;

-  Họp Giáo viên chủ nhiệm tổng kết công tác sinh viên năm học 2020 – 2021 và chuẩn bị cho công tác năm học 2021 – 2022;

-  Tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên năm nhất khóa 2020 đang học tập tại cơ sở Dĩ An – Bình Dương.

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng CTCT-SV thông báo tạm hoãn các hoạt động trên cho đến khi có thông báo mới.