Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo SV nhận giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2018-2019

         1) SV sẽ nhận khen thưởng danh hiệu SV bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng OCB của SV đã cung cấp cho Phòng CTCT-SV. 2) Các SV, tập thể đạt danh hiệu Lớp SV Xuất sắc, Lớp SV Tiên tiến, SV Xuất sắc và SV Giỏi toàn diện nhận giấy khen tại Phòng CTCT-SV, từ ngày 15/7/2020 - 30/12/2020. SV mang theo thẻ SV khi nhận. 3) Các SV đạt danh hiệu SV Khá toàn diện nếu có nhu cầu, đăng ký giấy chứng nhận SV Khá toàn diện tại Phòng CTCT-SV.

 SV xem thông báo cụ thể tại đây