Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

         Trường phối hợp với Ban Liên lạc Cựu SV Cơ khí CK82 tổ chức thực hiện chương trình Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa HK 191

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây

 Sinh viên tải mẫu đơn tại đây