Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo phản hồi danh hiệu SV năm học 2018-2019

         Căn cứ danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2018-2019 của khoa và để khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, sinh viên xuất sắc, giỏi, khá toàn diện năm học 2018-2019, Phòng CTCT-SV gửi khoa danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt các danh hiệu trên (danh sách dự kiến đính kèm). Để tránh sai sót, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa kiểm tra và hỗ trợ thông báo cho SV được biết. Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các thông tin phản hồi và thắc mắc, khiếu nại, SV vui lòng liên hệ Phòng CTCT-SV qua email xuanctct@hcmut.edu.vn trước 16h00 ngày 15/5/2020 (thứ sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của SV và sẽ trình Ban Giám hiệu ký duyệt danh sách chính thức.

 

 SV xem danh sách dự kiến tại đây

 

 SV xem thông báo cụ thể tại đây