Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội cho sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

         .

Phòng CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong  học kỳ 1 năm học 2021 - 2022:

 

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI

-         Sinh viên không vi phạm bất cứ một hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên trong học kỳ kế trước, đối với sinh viên năm thứ nhất không xét điều kiện này.

-         Sinh viên phải đạt điểm rèn luyện của năm học 2020 - 2021 từ 80 trở lên, đối với sinh viên năm thứ nhất không xét điều kiện này.

-         Sinh viên hội đủ các điều kiện của mỗi đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

 

II. MỨC TRỢ CẤP

-          140.000 đồng/ tháng đối với sinh viên là người dân tộc ít người vùng cao

-          100.000 đồng/ tháng đối với các đối tượng khác

-          Trợ cấp xã hội được cấp 06 tháng trong mỗi học kỳ.

 

III. HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ

Đối tượng sinh viên thuộc hộ nghèo phải làm hồ sơ theo từng học kỳ, tất cả các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội còn lại chỉ làm hồ sơ một lần trong suốt khóa học, sinh viên chỉ làm lại hồ sơ khi có thay đổi về đối tượng, phạm vi áp dụng chế độ trợ cấp xã hội, theo hướng dẫn cụ thể của Phòng CTCT-SV.

1.      Sinh viên là người dân tộc ít người vùng cao.

Căn cứ để xác nhận:

- Người dân tộc ít người: giấy khai sinh bản gốc hoặc giấy kết hôn của cha mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc), trong đó có ghi cha hoặc mẹ là người dân tộc ít người.

-   Người dân tộc ít người vùng cao: người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất 3 năm trở lên (tính từ thời điểm vào học tại trường). Các xã là vùng cao được công nhận tại các quyết định sau của Ủy ban Dân tộc:

+ Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993

+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 4/6/1993

+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 4/3/1994

+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995

+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/05/1997

+ Quyết định số 68/UBQĐ ngày 09/08/1997

+ Quyết định số 26/1998/QĐ-UB ngày 18/03/1998

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005

+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07/07/2006

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007

+ Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009

Sinh viên xem danh mục tổng hợp các xã vùng cao tại Phòng CTCT-SV hoặc website: www.ctct.hcmut.edu.vn.

Hồ sơ:  

-       Đơn xin hưởng TCXH (mẫu 01-TCXH-CTSV) có xác nhận của GVCN

-       Bản sao Giấy khai sinh.

-       Giấy chứng nhận của địa phương về thời gian cư trú của SV

-       Bản sao sổ hộ khẩu.

2.      Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa:

Hồ sơ:

-         Đơn xin hưởng TCXH (mẫu 02-TCXH-CTSV) có xác nhận của GVCN

-         Bản sao giấy khai sinh

-         Bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ do UBND cấp xã cấp

-         Giấy xác nhận về tình trạng mồ côi không người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú

-         Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

3.      Sinh viên là người tàn tật, bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên do tàn tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền xác định.

Hồ sơ:

-         Đơn xin hưởng TCXH (mẫu 03-TCXH-CTSV) có xác nhận của GVCN

-         Bản sao giấy khai sinh.

-         Giấy xác nhận của UBND cấp xã về hoàn cảnh kinh tế khó khăn

-         Giấy chứng nhận sinh viên bị khuyết tật của Hội đồng Giám định Y khoa có nêu rõ tỉ lệ bị suy giảm khả năng lao động.

4.      Sinh viên thuộc hộ nghèo, có học lực giỏi và rèn luyện đạt loại tốt trở lên

-         Đối với SV năm nhất: điểm trung bình cả năm lớp 12 trên 8.0, hạnh kiểm phổ thông trung học đạt loại tốt;

-         Đối với SV học năm hai trở lên: điểm trung bình học kỳ trước đó đạt từ 8.0 trở lên, điểm rèn luyện năm học trước đó đạt 80 trở lên)

Hồ sơ:

-         Đơn xin hưởng TCXH (mẫu 04-TCXH-CTSV) có xác nhận của GVCN

-         Bảng điểm học kỳ 2/2020-2021 có xác nhận của Phòng Đào tạo đối với sinh viên từ năm 2 trở lên;

-         Bản sao học bạ phổ thông trung học (đối với SV học năm nhất)

-         Bản sao sổ hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2021.

* Sinh viên nộp hồ sơ theo từng học kỳ.

Lưu ý:

-         Mẫu đơn trợ cấp xã hội, SV tải trên website Phòng CTCT-SV: www.ctct.hcmut.edu.vn/văn bản - biểu mẫu/biểu mẫu/mẫu đơn trợ cấp xã hội.

-         Các bản sao công chứng có thời gian không quá 6 tháng.


IV. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

1.      Hạn chót nộp hồ sơ:  đến 15h00 ngày 15/11/2021 (Thứ hai).

2.      Cách thức: SV thực hiện đầy đủ 3 bước sau:

-         Bước 1: SV điền hồ sơ online theo đường link sau:

 https://forms.gle/ySVaQSF9ERcYY5Di6

-         Bước 2: SV scan/chụp hình tất cả giấy tờ trong hồ sơ trợ cấp xã hội gửi về email cô Kim Phượng – P.CTCT-SV: kimphuongctct@hcmut.edu.vn. Tiêu đề email ghi rõ: “HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI HK211_HỌ TÊN SV_MSSV”.

-         Bước 3: Sau khi P.CTCT-SV gửi email xác nhận hồ sơ đầy đủ, SV nộp hồ sơ qua đường bưu điện về Phòng CTCT-SV để hoàn tất thủ tục, theo địa chỉ: Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Trân trọng thông báo./.