Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nộp hồ sơ học bổng Odon Vallet năm 2019

         Thông báo nộp hồ sơ học bổng Odon Vallet năm 2019

Những sinh viên, học viên đã có kết quả đậu vòng 1 vui lòng nộp hồ sơ gốc vòng 2 tại Phòng CTCT-SV (101 nhà A4) trước 16h ngày 18/7/2019 để nhà trường tổng hợp gửi cho Ban điều hành học bổng.

Trân trọng.