Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nhận khen thưởng danh hiệu sinh viên tập thể và cá nhân năm học 2014-2015

         Căn cứ các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả và mức khen thưởng đối với các danh hiệu SV/ tập thể SV năm học 2014 - 2015

    Căn cứ các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả và mức khen thưởng đối với các danh hiệu SV/ tập thể SV năm học 2014 - 2015.

   1) Lễ khen thưởng các danh hiệu: Lớp SV xuất sắc, lớp SV tiên tiến và SV xuất sắc toàn diện sẽ được tổ chức trong Lễ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh – sinh viên dự kiến tại Sân A5 – Trường ĐHBK lúc 17h30 ngày 07/01/2016 (thứ Năm)

Các sinh viên tham dự lễ mặc áo sơ mi trắng hoặc áo trường ĐHBK, quần tây, đeo thẻ SV.

Các cá nhân/ tập thể SV có tên đạt các danh hiệu trên (lớp XS, lớp tiên tiến và SV xuất sắc) phản hồi tham dự trước 16h00 ngày 05/01/2016 cho C.Xuân - P.CTCT-SV, 101 nhà A4 (cơ sở 1) hoặc T. Châu, C. Na  – P. CTCT-SV, 108 nhà H1 (cơ sở 2)

  2) Các SV đạt danh hiệu SV Giỏi toàn diện nhận giấy khen và tiền thưởng tại P.CTCT-SV (gặp C. Xuân) từ ngày 22/12/2015 - 22/01/2016. SV đeo thẻ SV khi liên hệ.

  3) Các SV đạt danh hiệu SV khá toàn diện nếu có nhu cầu, đăng ký làm giấy chứng nhận SV khá toàn diện tại P.CTCT-SV. (Lưu ý: Phòng CTCT-SV nhận đăng ký và cấp giấy chứng nhận trong năm học 2015-2016, sau thời gian này phòng sẽ không nhận đăng ký cấp giấy chứng nhận SV đạt danh hiệu khá toàn diện của năm học 2014-2015).