Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo nhận hồ sơ hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM – Đối tượng Quỹ 156 năm học 2016-2017

         Căn cứ công văn hướng dẫn số 1782/HD-LĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2007 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho SV các trường Cao đẳng, Đại học thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM, trường thông báo việc xét hồ sơ năm học 2016 – 2017 như sau :

1.      Đối tượng hỗ trợ :

     -         SV đại học và cao đẳng đang học hệ chính quy tập trung

     -         SV là thành viên hộ dân trong khu vực giải tỏa (bị thu hồi đất) để thực hiện quy hoạch thuộc các dự án đang tiến hành công tác bồi thường nhưng chưa thực hiện xong và các dự án đầu tư mới, có nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp hợp pháp, hợp lệ bị thu hồi toàn bộ, có hộ khẩu thành phố, hoặc gốc thành phố, hoặc có đủ điều kiện nhập hộ khẩu thành phố theo quy định; được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận - huyện đưa vào danh sách hộ dân được đền bù giải tỏa theo từng dự án quy hoạch được duyệt (gọi tắt là đối tượng hỗ trợ của Quỹ 156).

     -         Chỉ áp dụng hỗ trợ học phí đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng học kỳ dự thính và học kỳ hè.

    -         Những hộ thuộc diện trên đang thụ hưởng chính sách ưu đãi của hộ nghèo, hộ chính sách (thương binh, liệt sĩ, …) thì tùy vào trường hợp mà thực hiện, nhưng chỉ được giải quyết thụ hưởng theo một chế độ ưu đãi.

2.      Mức hỗ trợ :

    Đối tượng hỗ trợ của Quỹ 156 được xem xét hỗ trợ học phí theo mức công lập áp dụng tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 năm học tại các trường cao đẳng, đại học.

3.      Hồ sơ:

     -         Giấy đề nghị hỗ trợ học phí

·        Mẫu đơn (Mẫu 01-Q156-CTSV) SV tải trên website của P.CTCT-SV: www.ctct.hcmut.edu.vn/Công tác Sinh viên/Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, xin xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền

·        Trong mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ học phí cần ghi rõ địa chỉ nơi thu hồi đất, tên dự án, ghi thống nhất tên cha (hoặc mẹ) sinh viên ở 2 phần: phần tự khai của SV và phần xác nhận của địa phương.

     -         Bản sao Quyết định thu hồi đất.

4.      Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

-         Thời gian: trước 15h00 ngày 21 tháng 4 năm 2017 (Thứ sáu)

-         Địa điểm: P.CTCT-SV, P.101 nhà A4 hoặc P.108 nhà H1

 

Lưu ý:  SV đóng học phí đầy đủ tại trường, số tiền học phí được hỗ trợ, SV sẽ nhận sau khi có quyết định chính thức từ Quỹ 156 và thông báo từ P. CTCT-SV.