Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Odon Vallet năm 2018

         Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2018 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

I.     Học bổng dành cho sinh viên:

1.      Trị giá học bổng : 17.000.000 đồng/suất.

2.      Đối tượng xét học bổng:

A.    Điểm trung bình hoc kỳ đạt từ 7.5 trở lên trong 3 học kỳ gần nhất.

B.        Hoặc sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc như có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, có các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận.

Lưu ý: Đối với sinh viên diện B, điểm trung bình học tập có thể thấp hơn 7.5. Sinh viên chỉ được chọn 1 nhóm để đăng ký xét tuyển học bổng. Các sinh viên này cần gửi xác nhận thành tích nghiên cứu (bản scan, không cần công chứng) tới email của Ban điều hành ngay sau khi đăng ký online.

3.      Hồ sơ dự tuyển :

·           Đơn xin học bổng sinh viên tải tại trang web của Quỹ: http://rvn-vallet.org/

·           Thư giới thiệu bản thân không quá 2 trang A4 về:

+ Hoàn cảnh gia đình, các nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống.

+ Kết quả học tập nổi bật đã đạt được, ước mơ và dự định trong tương lai.

·        Ý kiến của một thầy cô về năng lực học tập và tư cách đạo đức.

·           Chứng nhận thành tích học tập nổi bật từ năm 2016 nếu có, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Pháp (đối với SV đã nhận học bổng Vallet 2017 thì chỉ nộp thành tích từ tháng 5/2017 đến nay).

·           Bảng điểm học kỳ I và II năm học 2016 – 2017 và học kỳ I năm học 2017 – 2018.

·           Kết quả thi tốt nghiệp PTTH và điểm học tập năm học 12 (đối với SV K.2017)

·           Bản sao Chứng minh nhân dân (không cần công chứng).

II.   Học bổng dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

1.       Trị giá học bổng : 17.000.000 đồng/suất.

2.      Đối tượng xét học bổng:

Học viên Cao học và NCS trong nước (không bao gồm các học viên đã có học bổng đồng hướng dẫn với các trường/viện nước ngoài) có thành tích nghiên cứu tốt và là Cán bộ giảng dạy.

3.       Hồ sơ dự tuyển :

·        Đơn xin học bổng tải tại trang web của Quỹ: http://rvn-vallet.org/

·        Tóm tắt đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện có xác nhận của cán bộ hướng dẫn

·        Danh mục các bài báo hay công trình đã công bố

·        Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn

·        Bản sao chứng minh nhân dân (không cần công chứng)

III.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Quy trình nhận hồ sơ và xét học bổng gồm 2 vòng như sau:

- Vòng 1: bắt đầu từ 15/5/2018, ứng viên đăng ký trực tuyến, nhận mã số qua email, nhập điểm và nộp hồ sơ xin học bổng (là tất cả các hồ sơ tại mục 4 dưới định dạng tập tin pdf) online tại địa chỉ trang web http://rvn-vallet.org/. Hạn chót đăng ký trực tuyến là 31/5/2018. Sau vòng 1, ban điều hành sẽ chọn danh sách ứng viên vào vòng 2 và thông báo danh sách về trường. Ban điều hành sẽ trả lời mọi thắc mắc qua email về nộp hồ sơ online trong tuần từ ngày 15 – 22/5/2018.

- Vòng 2: bắt đầu từ 11/06/2018, ứng viên có tên trong danh sách được chọn vào vòng 2 sẽ nộp hồ sơ gốc tại trường. Hạn chót nhận hồ sơ gốc là 22/6/2018 (dán MSSV/MSHV bên ngoài hồ sơ, mẫu hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ).