Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch thu BHYT BHTN năm 2018 cho sinh viên các khóa

         Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc, và thực hiện theo công văn số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 08 năm 2017 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu BHYT HSSV và công văn số 1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 08 năm 2017 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV 2017-2018. Nay Phòng CTCT – SV thông báo kế hoạch thu bảo hiểm năm 2018 cụ thể như sau :

 (công văn số 190 /ĐHBK-CTCT- SV đính kèm)  

1.   Đối tượng và hình thức đóng tiền:

-        Đối tượng: dành cho sinh viên tất cả các khóa.

-        Hình thức đóng: Sinh viên đóng tiền BHYT + BHTN qua hệ thống BKPay.

-        Thời gian đóng : từ ngày 01/11/2017 đến 15/11/2017.

-        Mức đóng:

+ Bảo hiểm y tế (BHYT)        : 491.400đ/SV/năm, thẻ có giá trị từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

+ Bảo hiểm tai nạn (BHTN) :   30.000đ/SV/năm, thẻ có giá trị từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Tổng cộng sinh viên phải đóng : 521.400đ / SV

+   Sinh viên khóa 2017 chỉ đóng BHYT là 491.400đ (do BHTN đã thu trong ngày nhập học có giá trị từ 01/09/2017 đến 31/12/2018).

+   Đối với sinh viên tốt nghiệp vào tháng 4/2018 thì không bắt buộc tham gia hết 12 tháng, sinh viên có thể đóng đến hết tháng 06/2018 – số tiền là 260.700đ (BHYT 245.700đ + BHTN 15.000đ).

+   Sinh viên ở KTX Bách Khoa: đóng BHYT + BHTN tại KTX Bách Khoa.

+   Sinh viên ở KTX ĐHQG: đóng BHYT + BHTN tại KTX ĐHQG.

2.   Hướng dẫn tra cứu Mã số BHXH và đăng ký bệnh viện.

-        Hướng dẫn tra cứu Mã số BHXH: (xem hướng dẫn đăng ký đính kèm)

Sinh viên tự tra cứu thông tin thẻ BHYT tại trang Web : https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh-aspx.

Các bước thức hiện như sau:

1-     Tỉnh/TP: 79 hoặc chọn Tỉnh – Thành phố nơi sinh viên thường trú hoặc tạm trú.

2-     Nhập họ tên.

3-     Nhập ngày / tháng / năm sinh.

4-     Nhập Mã xác thực.

5-     Bấm tra cứu.

+ Trường hợp 1: tìm thấy kết quả có mã số BHXH ( đúng thông tin về sinh viên và hộ gia đình) ghi mã số BHXH:……………

+ Trường hợp 2: không tìm thấy kết quả thì sinh viên điền thêm tên chủ hộ của hộ khẩu thường trú vào danh sách đăng ký.

+ Trường hợp 3: tìm thấy nhiều kết quả thì sinh viên bấm vào xem thông tin hộ, tìm thông tin đúng nhất để ghi mã số BHXH, nếu thông tin các hộ đều không đúng thì làm như trường hợp 2.

-        Hướng dẫn đăng ký bệnh viện và thông tin thẻ bảo hiểm:

+ Lớp trưởng lập danh sách lớp theo mẫu của Trạm y tế (Danh sách sv đóng 12 tháng riêng , 06 tháng riêng.)

+ Cho sinh viên đăng ký bệnh viện (danh sách các bệnh viện đính kèm).

+ Cho sinh viên điền thông tin cá nhân và mã số BHXH đã tra cứu.

+ Mẫu đăng ký các lớp nộp cho Trạm y tế như sau : (tải mẫu danh sách đăng ký tại đây.)

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM

Năm : 2018                 Khóa :                                    Khoa :                                  Lớp :    

STT

MÃ BHXH

HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NỮ

Mà BV

ĐK NƠI KCB BĐ

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ THEO CMND

SỐ CMND

MSSV

TÊN CHỦ HỘ KHẨU

Địa chỉ

Xã - Phường

Quận- Huyện

Tỉnh - Thành Phố

 

 

theo vần A,B,C

định dạng  text

 

 

 

sinh viên điền địa chỉ riêng từng cột

định dạng  text

 

 

1

Sv tra cứu theo hướng dẫn

Nguyễn Thị An

10/06/1999

x

027

BV  Quận 10

506 Bà Hạt

Phường 8

Quận 10

TP.Hồ Chí Minh

025401677

14101115

Nguyễn Văn A

 

       Tổng số SV đăng ký : …………. SV.

                                                                                            Ngày         tháng        năm  2017

Người Giao                                                                Người nhận    

       -    Để tránh trường hợp sai thông tin trên thẻ BHYT,  danh sách lớp phải chính xác, đầy đủ về Mã số BHXH (mỗi sinh viên tự tra cứu), họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký thường trú theo chứng minh nhân dân, nơi đăng ký KCB ban đầu, mã BV, Tên Chủ hộ khẩu, mã số SV.

-        Danh sách đăng ký đánh máy vi tính, in thành 02 bản, nộp kèm file excel.

-        Địa điểm và thời gian nộp danh sách đăng ký : từ ngày 01/11/2017 đến 15/11/2017.

Trạm y tế Trường (nhà B7):        Sáng từ:  08h00 – 11h00        Chiều từ:  13h00 – 16h30

Phòng Y tế CS2 P209 nhà H1:    Sáng từ:  08h00 – 11h00        Chiều từ:  13h00 – 15h00-      

  Lịch đăng ký BHYT + BHTN các khóa như sau:

vKhoá 2013 và khóa 2014 từ ngày 01/11 - 02/11/2017 (02 ngày) gồm các khoa :

-    Ngày 01/11/2017 (thứ 4):

+ Sáng : Khoa Cơ Khí, Xây Dựng, Địa Chất – Dầu Khí.

+ Chiều : Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Vật Liệu, Quốc Tế. 

-    Ngày 02/11/2017 (thứ 5):

+ Sáng: Khoa Điện – Điện tử, CT Tiên tiến , KT Giao Thông, Khoa học Ứng dụng.       

+ Chiều : Khoa Hóa, Môi Trường, Việt Pháp, Quản Lý Công Nghiệp.

vKhoá 2015 từ ngày 03/11 - 06/11/2017 ( 02 ngày ) gồm các khoa:

-     Ngày 03/11/2017 (thứ 6):

+ Sáng : Khoa Cơ Khí, Địa Chất - Dầu Khí, Xây Dựng.

+ Chiều : Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu, Quốc Tế. 

-     Ngày 06/11/2017 (thứ 2):

+ Sáng : Khoa Điện - Điện Tử, CT Tiên Tiến, Giao Thông, Quản Lý Công  Nghiệp.

+ Chiều : Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Việt Pháp, Khoa Học Ứng Dụng.

vKhoá 2016 từ ngày 07/11 - 08/11/2017 (02 ngày) gồm các khoa :

-     Ngày 07/11/2017 (thứ 3):

+ Sáng:  Khoa Cơ Khí, Bảo dưỡng Công nghiệp, Địa Chất – Dầu khí, Xây Dựng.

+ Chiều : Khoa kỹ thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu, Quốc Tế.

-     Ngày 08/11/2017 (thứ 4):

+  Sáng :Khoa Điện - Điện Tử, CT Tiên Tiến, Giao Thông, Quản Lý Công Nghiệp.

+  Chiều : Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Việt Pháp, Khoa Học Ứng Dụng

vKhóa 2017 từ ngày 09/11 - 10/11/2017 (02 ngày) gồm các khoa:

   Ngày 09/11/2017 (thứ 5):

+ Sáng : Khoa Cơ Khí, Bảo dưỡng Công nghiệp, Địa Chất - Dầu Khí, Xây Dựng.

+ Chiều : Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu, Quốc Tế.

-     Ngày 10/11/2017 (thứ 6):

+ Sáng : Khoa Điện - Điện Tử, CT Tiên Tiến, Giao Thông, Quản Lý Công Nghiệp.

+ Chiều : Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Việt Pháp, Khoa Học Ứng Dụng.

vSinh viên các khóa cũ chưa tốt nghiệp, SV hệ Cao học, SV hệ tại chức sẽ đăng ký tại Trạm y tế vào 03 ngày 13 – 14 - 15/11/2017.

vSinh viên thuộc các đối tượng người nghèo, cận nghèo, quân đội, công an, hoặc mua theo hộ gia đình …đã có thẻ BHYT thì photo thẻ sv + thẻ BHYT + giấy CMND nộp cho lớp trưởng hoặc tại Trạm y tế từ ngày 01/11 - 15/11/2017. (trường hợp thẻ BHYT có thời hạn đến 31/12/2017 thì vẫn photo nộp, sau khi có thẻ mới năm 2018 thì nộp bổ sung sau vào tháng 01/2018 tại Trạm y tế.)

 Ghi chú:

-          Từ ngày 15/11/2017 Trạm Y Tế sẽ tổng kết dữ liệu sinh viên tham gia bảo hiểm và nộp cho Bảo hiểm xã hội Thành phố.

-          Đề nghị sinh viên các lớp thực hiện đúng theo lịch Phòng CTCT – SV đã thông báo.

-          Sinh viên không tham gia BHYT và BHTN sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường.)

Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho Giáo viên Chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp được biết để sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Trân trọng kính chào.

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

                                                                                 (đã ký)

                                                                                                            Võ Tấn Thông

 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH, SINH VIÊN TRA CỨU MÃ SỐ BHXH

Họcsinh, sinhviêntựtracứuthông tin thẻ BHYT tạitrang web https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx. Cácbướcthựchiệnnhưsau:

1.Tỉnh/TP: 79 hoặcChọntỉnh/thànhphốnơi HSSV thườngtrúhoặctạmtrú.

2. NhậpHọtên.

3.NhậpNgàysinh/Nămsinh.

4.NhậpMãxácthực.

5. BấmTracứu.

Trường hợp 1: tìm thấy kết quả có mã số BHXH ( đúng thông tin về sinh viên và hộ gia đình) ghi mã số BHXH:……………

+ Trường hợp 2: không tìm thấy kết quả thì sinh viên điền thêm tên chủ hộ của hộ khẩu thường trú vào danh sách đăng ký.

+ Trường hợp 3: tìm thấy nhiều kết quả thì sinh viên bấm vào xem thông tin hộ, tìm thông tin đúng nhất để ghi mã số BHXH, nếu thông tin các hộ đều không đúng thì làm như trường hợp 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

    

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU

QUÝ IV - NĂM 2017

 STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

 Địa Chỉ

 ĐĂNG KÝ KCB
BAN ĐẦU 

 GHI CHÚ

1

 Bệnh viện Thống Nhất 

025

01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình

- Được đăng ký
- Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB của đối tượng Hộ gia đình

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

2

 Bệnh viện 30/4 

011

09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5

- Gia hạn thẻ cũ
- Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

3

 Bệnh viện 175 

034

786 Nguyễn Kiệm- P. 3- Q. Gò vấp

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

4

 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở I

023

 270 Lý Thường Kiệt – P. 14 – Quận 10

Được đăng ký

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

5

 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II

044

 68 Nguyễn Duy Hiệu – P.Thảo Điền - Quận 2

Được đăng ký

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

II

Các cơ sở KCB công lập tuyến tỉnh

    

 STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

ĐỊA CHỈ

 ĐĂNG KÝ KCB
BAN ĐẦU 

 GHI CHÚ

1

 Bệnh viện Nguyễn Trãi 

014

314 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5

- Gia hạn thẻ cũ
- Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

2

 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

013

468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5

- Gia hạn thẻ cũ
- Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB

- KCB giờ hành chính.

3

 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

030

01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Quận Bình Thạnh

- Gia hạn thẻ cũ
- Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ

4

 Bệnh viện nhân dân 115 

024

527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10

- Gia hạn thẻ cũ
- Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

5

 Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương 

026

266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10

- Gia hạn thẻ cũ
- Không nhận tăng mới và đổi nơi KCB

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 16 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật

6

 Bệnh viện An Bình 

012

146 An Bình – Phường 7 – Quận 5

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

7

 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 

001

125 Lê Lợi – Phường Bến Thành – Quận 1

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật: 7 giờ 30 đến 20 giờ

8

 BV PHCN điều trị bệnh Nghề Nghiệp

020

125/61 Âu Dương Lân – Phường 2 – Quận 8

Được đăng ký

- Không nhận  dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

9

 Viện Y dược học dân tộc

426

273 Nguyễn Văn Trỗi - P. 10 - Quận Phú Nhuận

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ và thứ Bảy: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

10

 Bệnh viện 7A 

016

466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5

Được đăng ký

- Không nhận  dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

11

Bệnh Viện Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM

461

1A Lý Thường Kiệt, P.7, Q. Tân Bình

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7:7 giờ 30 đến 16 giờ 30

12

Bệnh Viện Nhi đồng thành phố

532

15 đường Cao Tốc - Trung Lương, ấp 1 - xã Tân Kiên - huyện Bình Chánh

Được đăng ký

-Nhận KCB ban đầu cho trẻ em dưới 16 tuổi
- KCB Thứ 2 đến Thứ 6:Giờ hành chánh.

III

Các cơ sở KCB công lập tuyến huyện

   

 

 STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

ĐỊA CHỈ

 ĐĂNG KÝ KCB
BAN ĐẦU 

 GHI CHÚ

1

 Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 

057

50 Lê Văn Việt – Phường Hiệp Phú - Quận 9

Được đăng ký

- Khám chữa bệnh 24/24

2

 Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM 

076

72/3 Trần Quốc Toản - Phường 8 - Quận 3

Được đăng ký

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

3

 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 

036

64 Lê Văn Chí – KP 1- Linh Trung – Quận Thủ Đức

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7giờ 15 đến 20 giờ

4

 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 

040

Quốc lộ 22 – đường Nguyễn Văn Hoài - Ấp Bầu Tre 2 – Xã An Hội - Huyện Củ Chi

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 20 giờ 30

5

 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

041

65/2B Bà Triệu – TT Hóc Môn – Huyện Hóc Môn

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30

6

 Trung tâm y tế cao su Việt Nam

049

229 Hoàng Văn Thụ – Phường 8 – Q. Phú Nhuận

Được đăng ký

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB giờ hành chính

7

Trung tâm Y tế Tân cảng (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn-Quân chủng Hải quân)

419

1295B Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái- Quận 2

Được đăng ký

- Khám chữa bệnh 24/24

8

 Bệnh viện Quận Thủ Đức  

037

29 Phú Châu – P. Tam Bình – Quận Thủ Đức

Được đăng ký

- Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 21 giờ 30

9

 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I

051

 338 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1

Được đăng ký

Từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 19 giờ
Sáng Thứ 7

10

Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II

004

 29A Cao Bá Nhạ - Quận 1

Được đăng ký

Từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 19 giờ
Sáng Thứ 7

11

 Bệnh viện Quận 2 

075

130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Quận 2

Được đăng ký

- Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 19 giờ

12

 Bệnh viện Quận 3 

009

114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

13

 Bệnh viện Quận 4 

010

63- 65 Bến Vân Đồn – Phường 12 – Quận 4

Được đăng ký

- KCB từ Thứ 2 đến 7: 7giờ đến 16 giờ 30

14

 Bệnh viện Quận 5 

015

644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính và sáng Thứ 7

15

 Bệnh viện Quận 6 

017

Số 2D Đường Chợ Lớn  Phường 11 Quận 6

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30

16

 Bệnh viện Quận 7 

019

101 Nguyễn Thị Thập – Tân Phú – Quận 7

Được đăng ký

- Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30
Sáng Thứ 7 và Chủ Nhật

17

 Bệnh viện Quận 8 

021

 82 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8

Được đăng ký

- Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ
 và sáng Thứ 7

18

 Bệnh viện Quận 8 (PK Rạch Cát)

052

 160 Mễ Cốc – Phường 15 – Quận 8

Được đăng ký

- Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ
 và sáng Thứ 7

19

 Bệnh viện Quận 8 (PK Xóm Củi)

053

 379 Tùng Thiện Vương – P.12 – Quận 8

Được đăng ký

- Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 17 giờ
 và sáng Thứ 7

20

 Bệnh viện Quận 9 

022

387 Lê Văn Việt – P. Tăng Nhơn Phú A – Quận 9

Được đăng ký


- KCB Thứ 2 đến Thứ 6 :7 giờ 30 đến 20 giờ,sáng Thứ 7 và sáng CN

21

 Bệnh viện Quận 10 

027

571 Sư  Vạn Hạnh  – Phường 13 – Quận 10

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 dến thứ 7: 5 giờ đến 20 giờ, sáng CN

22

 Bệnh viện Quận 11 

028

72 đường số 5 CX Bình Thới – Quận 11

Được đăng ký

- Thứ 2 đến Thứ 6: 6 giờ 30 đến 19 giờ
- Thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

23

 Bệnh viện Quận 12 

029

111 Tân Chánh Hiệp - Quận 12

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

24

 Bệnh viện Quận Gò Vấp 

035

 212 Lê Đức Thọ – Phường 15 – Quận Gò Vấp

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ 30 đến 16 giờ 30

25

 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 

032

274 Nguyễn Trọng Tuyển – P. 8 – Quận Phú Nhuận

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến thứ 7: 6 giờ đến 16 giờ 30

26

 Bệnh viện Quận Tân Bình 

033

605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình

Được đăng ký


- KCB Thứ 2 đến Thứ 6 :7 giờ 30đến 19 giờ và sáng Thứ 7

27

 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 

031

112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ đến 20 giờ

28

 Bệnh viện Quận Tân Phú 

054

609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú

Được đăng ký

- Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ 30 đến 20 giờ

29

 Bệnh viện Quận Bình Tân 

055

809 Hương lộ 2 – P.Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 6: 7 giờ đến 20 giờ
- Thứ 7, Chủ nhật: 8 giờ đến 16 giờ

30

 Bệnh viện Huyện Bình Chánh

038

E9-5 Nguyễn Hữu Trí – TT Tân Túc – H.Bình Chánh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 17 giờ

31

 Bệnh viện Huyện Nhà Bè

045

281 A Lê Văn Lương Ấp 3–Xã Phước Kiểng– H.Nhà Bè

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

32

 Bệnh viện Huyện Cần Giờ

042

Ấp Miễu - Xã Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

33

 Phòng khám đa khoa khu vực An Nghĩa

492

Ấp An Nghĩa - Xã An Thới Đông - Huyện Cần Giờ

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

34

 Bệnh viện Huyện Củ Chi 

039

 Tỉnh lộ 7 - Ấp  Chợ Cũ – Xã An Nhơn Tây – H.Củ Chi

Được đăng ký

Thứ 2 đến Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 21 gờ

35

 Bệnh xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4

061

Ấp Cây Sộp – Xã Tân An Hội – H. Củ Chi

Được đăng ký

- Không nhận dưới 15 tuổi
- Khám chữa bệnh 24/24

36

 Bệnh viện Công An Thành phồ Hồ Chí Minh

540

126 Hải Thượng Lãng Ông - P10 - Quận 5

Được đăng ký

- KCB giờ hành chính

IV

Các cơ sở KCB tư nhân tuyến tỉnh

    

 STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

 ĐỊA CHỈ

 ĐĂNG KÝ KCB
BAN ĐẦU 

 GHI CHÚ

1

 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 

462

700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10

Được đăng ký

- Không nhận dưới 15 tuổi
- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật.

2

 Bệnh viện Quốc Ánh 

074

104-110 Đường 54 KDC Tân Tạo P.TTạo – Q. Bình Tân

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 22 giờ

3

 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức - Chi nhánh III

463

32/2 Thống Nhất - Phường 10 - Quận Gò Vấp

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

4

 Bệnh viện đa khoa Đức Khang

458

129A Nguyễn Chí Thanh – P.9 - Quận 5

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 24 giờ

5

 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An

058

425 Kinh Dương Vương – P. An Lạc – Q. Bình Tân

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ 30 đến 15 giờ và Sáng Chủ Nhật.

6

 Bệnh viện Phương Đông

472

79 Thành Thái – Phường 14 – Quận 10

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7:7 giờ 30 đến 16 giờ 30

7

 Bệnh viện KS đa khoa Quốc Tế Vũ Anh

496

15 -16 Phan Văn Trị P.7 Quận Gò Vấp

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 16 giờ 30

8

 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

071

60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

9

 Bệnh Viện Tân Sơn Nhất

495

2B Phổ Quang - P2 - Tân Bình

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 16 giờ 30

10

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn

489

171/3 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

11

Bệnh viện quốc tế City

505

532 A Kinh Dương Vương - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7:7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

12

Bệnh viện đa khoa Tân Hưng

516

871 Trần Xuân Soạn - P. Tân Hưng - Quận 7

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 6: Giờ hành chính và sáng thứ 7.

13

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park

525

720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 6 :8 giờ đến 17 giờ  và sáng Thứ 7: 8 giờ đến 12 giờ.

V

Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện

   

 STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

 ĐỊA CHỈ

 ĐĂNG KÝ KCB
BAN ĐẦU 

 GHI CHÚ

1

 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH TTYK Phước An)

060

 274 Huỳnh Tấn Phát - P. Tân Thuận Tây - Quận 7

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

2

 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN2 - Cty TNHH TTYK Phước An)

457

 686 đường 3/2 – Phường 4 – Quận 10 

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

3

 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN5 - Cty TNHH TTYK Phước An)

065

 42 Đường 26 – Phường 10 – Quận 6 

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

4

 Phòng khám đa khoa (Thuộc CN6 - Cty TNHH TTYK Phước An)

066

 197-198 Tôn Thất Thuyết – Phường 3 – Quận 4

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 6 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

5

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Sài Gòn)

059

 3A35 Tỉnh lộ 10 (Bà Hom nối dài) Xã Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ

6

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa Sài Gòn - TT khám bệnh số 2)

473

 132-134 Lý Thái Tổ - Phường 2 – Quận 3

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ

7

 Phòng khám đa khoa(thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa An Phúc)

070

391 Lý Thái Tổ Phường 9 – Quận 10

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ và Sáng Chủ Nhật.

8

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Y khoa Quốc tế Thiên Phúc)

068

741-743 Quốc lộ 22 - TT Củ Chi – Huyện Củ Chi

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ 30 đến 21 giờ

9

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV Thánh Mẫu )

465

118 Bành Văn Trân – P.7- Q. Tân Bình

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

10

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV TMDV Y tế Tân Bình)

466

Lô II -6 cụm 02 Lê Trọng Tấn P.Tây Thạnh – Q.Tân Phú

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7:7 giờ 30 đến 20 giờ 30 và Sáng Chủ Nhật.

11

 Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành Công)

483

36 Tây Thạnh – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ

12

 Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty ĐT Khang Minh - TTYK Kỳ Hòa)

002

266-268 Đường 3/2 - Phường 12 Quận 10 -

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

13

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV đa khoa Vạn Phúc)

062

1184 Lê Đức Thọ – P.13 – Quận Gò Vấp

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

14

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PKĐK Thiên Ý Củ Chi)( Cty CP PKĐK Thiên Ý Củ Chi)

067

703 Khu phố 5 Quốc lộ 22 TT Củ Chi

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ

15

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PK đa khoa quốc tế An Phú)

486

251 A Lương Định Của – Phường An Phú – Quận 2

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 18 giờ

16

 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH  Tân Quy)

508

28/7 Ấp 1 xã Tân Thạnh Tây - huyện Củ Chi

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

17

Phòng khám đa khoa (thuộc CN1 - Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo)

485

1B đường Hoàng Hữu Nam - KP Mỹ Thành -
 Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 6 giờ 30 đến 21 giờ

18

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TMDVYT BV đa khoa Lạc Long Quân)

459

988 Lạc Long Quân – Phường 8 – Quận Tân Bình

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ

19

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH trang thiết bị y tế Kiều Tiên)

047

323 A Lê Quang Định – P. 5 – Q. Bình Thạnh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 21 giờ

20

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TTYK Hoàng Khang)

469

285 Bà Hom – Phường 13 - Quận 6

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ 30

21

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH YK Quốc tế Chung Minh)

063

95 Hồ Bá Kiện – Phường 15 – Quận 10

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ và Sáng Chủ Nhật.

22

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV đa khoa Việt Phước)

064

772 Tân Kỳ Tân Quý – P. Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 20 giờ

23

 Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BV đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn)

464

04A Hoàng Việt - Phường 4 - Quận Tân Bình

Được đăng ký

-  KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 18 giờ và Sáng Chủ Nhật.

24

Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước)

490

829-829 A đường 3/2, P.7, Q.11

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ

25

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa Lê Minh Xuân)

046

B23/474 Trần Đại Nghĩa - Tân Nhật - huyện Bình Chánh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 21 giờ

26

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV đa khoa Phước Linh)

493

210 Phạm Đăng Giảng- P. Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ

27

 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP BV đa khoa Bắc Mỹ)

797

139 Nguyễn Văn Tăng- P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9

Được đăng ký

- Khám chữa bệnh 24/24

28

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty CP PK đa khoa Thành An)

494

1691 Tỉnh lộ 10- KP5- P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân

Được đăng ký

- Khám chữa bệnh 24/24

29

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH TM và DV BV đa khoa Nam Sài Gòn)

512

D6/8 QL 1A Ấp 4- Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 18 giờ

30

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH MTV PK đa khoa Bác sĩ gia đình)

513

395-397 Điện Biên Phủ - P, 25 - Q. Bình Thạnh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7:7 giờ đến 19 giờ 30 và sáng Chủ nhật.

31

Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH BV đa khoa KCN Tân Tạo)

514

4423 Nguyễn Cửu Phú - KP4 - P. Tân Tạo - Q. Bình Tân

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:7 giờ đến 21 giờ

32

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH BV đa khoa Hữu Nghị)

517

501-503 Nguyễn Oanh- P. 17- Q Gò Vấp

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:7 giờ đến 21 giờ

33

Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH BV đa khoa Hy Vọng)

518

1031B Thoại Ngọc Hầu - P. Hòa Thạnh - Quận Tân Phú

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 17 giờ và sáng Chủ Nhật

34

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH chẩn đoán y khoa Tâm Phúc

519

331-333 Lê Văn Thọ - Phường 9 - Quận Gò Vấp

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ và Sáng Chủ Nhật từ 7 giờ đến 12 giờ.

35

Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH BV đa khoa Bắc Sài Gòn - VN Clinic)

520

189 Nguyễn Oanh - Phường 10 - Quận Gò Vấp

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến thứ 7:7 giờ 30 đến 17 giờ và Sáng Chủ Nhật từ 7 giờ đến 11 giờ.

36

Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH  Y - Dược Thái Anh)

521

134 Tân Hòa Đông - Phường 14 - Quận 6

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ 30 đến 21 giờ, Chủ Nhật từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

37

Phòng khám đa khoa (thuộc công ty CP Y khoa CHAC 2)

522

42 Đặng Văn Bi - P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:7 giờ 30 đến 20 giờ

38

Phòng khám đa khoa TN Vietlife - MRI (thuộc CN Cty CP Cẩm Hà)

524

583 Sư Vạn Hạnh - P.13 - Quận 10

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến thứ 7:7 giờ đến 21 giờ, Chủ Nhật: 7 giờ đến 11 giờ 30

39

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH BV đa khoa Thiện Minh)

526

006 Tòa nhà H1 Hoàng Diệu - Phường 9 - Quận 4

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ Nhật :7 giờ đến 21 giờ.

40

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty CP Y Tế Bảo Ngọc)

566

218 Nguyễn Trãi - Phường 3 - Quận 5

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7 :7 giờ đến 20 giờ

41

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty CP Vigor Anbis Japan)

565

Lầu 2 - Tòa nhà Áo Dài - 21 Nguyễn Trung Ngạn - Phường Bến Nghé - Quận 1

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7 :7 giờ đến 20 giờ

42

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty CP BV đa khoa Quốc Tế Tâm Phúc)

567

236 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 26 - Quận Bình Thạnh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ và Sáng Chủ Nhật.

43

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH BV đa khoa Nhơn Tâm)

568

469 Nguyễn Văn Tạo - Ấp 2 - Xã Long Thới
 Huyện Nhà Bè

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7 :7 giờ đến 20 giờ 30

44

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Quốc Tế Sài Gòn)

530

09-11-13-15 Trịnh Văn Cấn - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7 :7 giờ 30 đến 20 giờ

45

Phòng khám đa khoa (Thuộc Chi nhánh Cty TNHH PKĐK Quốc Tế Sài Gòn)

531

06-08 Trịnh Văn Cấn - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến thứ 7: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30.

46

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Tân Thuận)

018

Lô HC 2 khu trung tâm điều hành dịch vụ KCX Tân Thuận - Quận 7

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7 :7 giờ đến 19 giờ

47

Phòng khám đa khoa (Thuộc  Cty TNHH Y khoa Liên An)

533

D1/3 Nguyễn Thị Tú - Ấp 4 - Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:7 giờ đến 20 giờ 30

48

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH Polycare )

537

07-09 Khu biệt thự Ngân Long - Nguyễn Hữu Thọ - Phước Kiểng - Nhà Bè

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:7 giờ 30 đến 20 giờ

49

Phòng khám đa khoa (Thuộc  CN1 - Cty TNHH TTYK Hợp Nhân)

536

95 Phan Đăng Lưu - Phường 7 - Quận Phú Nhuận

Được đăng ký

-  KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 19 giờ ; Chủ nhật: 6 giờ đến 12 giờ.

50

Phòng khám đa khoa (Thuộc  Cty TNHH TMDV chăm sóc sức khoẻ Vĩnh Đức)

535

363 Lê Trọng Tấn - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:7 giờ đến 21 giờ

51

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Pháp Anh )

534

222-224-226 Nguyễn Duy Dương - P.4 - Quận 10

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:4 giờ đến 18 giờ

52

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH PKĐK Hưng Dũng)

529

525/15 Sư Vạn Hạnh(nối dài) - P.12 - Quận 10

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:8 giờ đến 20 giờ

53

Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á

488

Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ đến 20 giờ 30

54

Phòng khám đa khoa (Thuộc  Cty TNHH đa khoa Phước Sơn)

539

226 Võ Văn Ngân - P. Bình Thọ - Quận Thủ Đức

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:7 giờ đến 21 giờ

55

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế và Phòng khám đa khoa Tâm An )

541

47/4-47/6 Huỳnh Tấn Phát - KP 6 - TT Nhà Bè - Huyện Nhà Bè

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Thứ 7: 7 giờ đến 20 giờ 30, Chủ Nhật sáng và chiều từ 15 giờ đến 20 giờ 30

56

Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Thiện Phước)

538

Tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

Được đăng ký

- KCB Thứ 2 đến Chủ nhật:8 giờ đến 20 giờ

VI

Các cơ sở KCB Y tế cơ quan:

    

 STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

 ĐỊA CHỈ

 ĐĂNG KÝ KCB
BAN ĐẦU 

 GHI CHÚ

1

Trạm YTCQ Bệnh viện Đại học Y dược Tp. HCM

069

215 Hồng Bàng - Phường 11 - Quận 5

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

2

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

411

Ấp Thạnh An Xã Trung An - Huyện Củ Chi

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

3

Tổng Công Ty  Cổ Phần Phong Phú

406

48 Tăng Phú – P. Tăng Nhơn Phú B – Quận 9

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

4

Tổng Công Ty Việt Thắng – CTCP

418

127 Lê Văn Chí – P. Linh Trung – Quận Thủ Đức

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

5

Công Ty TNHH Kollan Việt Nam

395

Lô 35 -37-39a Khu chế xuất Linh Trung I Q. Thủ Đức

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

6

Công Ty TNHH, Liên doanh Vĩnh Hưng

433

1365/1 QL 1A Phường An Phú Đông – Quận 12

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

7

Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

404

7 Lê Minh Xuân – Phường 7 – Quận Tân Bình

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

8

Công Ty CP May Việt Thịnh

445

58 Thoại Ngọc Hầu  - P. Hòa Thạnh – Q. Tân Phú

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

9

Công Ty TNHH SX Cân Nhơn Hòa

410

516 Quốc lộ 13 – P. Hiệp Bình Phước – Quận Thủ Đức

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

10

Công ty cổ phần May Hữu Nghị

413

636 - 638 Nguyễn Duy - P12 - Quận 8

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

11

Công Ty TNHH SX XDGT Tài Lộc

429

64 Ích Thạnh – P. Trường Thạnh – Quận 9

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

12

Cty TNHH Eternal Prowess Việt Nam

430

2969 - 2971 QL 1A Tân Thới Nhất - Quận 12

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

13

Công Ty CP May Việt Hưng

438

206 Quốc lộ 22 – P. Trung Mỹ Tây – Quận 12

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

14

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

403

02 Ngô Đức Kế tòa nhà Mê Linh tầng 15 – Quận 1

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

15

Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever VN

401

Lô A 2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội
Huyện Củ Chi

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

16

Công Ty  CP Sản  Xuất Gìay Khải Hoàn

434

B6/1C Trần Đại Nghĩa Xã Tân Kiên - H. Bình Chánh

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty

Theo giờ làm việc của Công ty

17

Trung Tâm Quản Lý KTX

447

Khu phố 6 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên cty


- Khám chữa bệnh 24/24

18

Phòng khám ĐK (thuộc Cty TNHH Pouyen Việt Nam)

425

D10/89Q Quốc Lộ 1A – P. Tân Tạo – Quận Bình Tân

Chỉ phát hành thẻ cho các đối tượng thuộc  KCN PouYuen

- KCB Thứ 2 đến CN: 7 giờ 30 đến 16 giờ

VII

Các Trung tâm thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

   

 STT

  TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

 ĐỊA CHỈ

 ĐĂNG KÝ KCB
BAN ĐẦU 

 GHI CHÚ

1

TYT TT nuôi dưỡng bảo trợ nguời bại liệt Thạnh Lộc

475

18 Võ Văn Ngân – Phường Trường Thọ - Q. Thủ Đức

Chỉ nhận đăng ký cho các đối tượng thuộc  trung tâm

 

2

TYT TT điều dưỡng nguời bệnh tâm thần

478

45 Nguyễn Văn Bảo – Phường 4 – Quận Gò Vấp

Chỉ nhận đăng ký cho các đối tượng thuộc  trung tâm

 

3

TYT TT bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

479

37 Phú Châu – Phường Tam Phú – Quận Thủ Đức

Chỉ nhận đăng ký cho các đối tượng thuộc  trung tâm

 

4

TYT TT bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

480

153 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 17- Quận Thủ Đức

Chỉ nhận đăng ký cho các đối tượng thuộc  trung tâm