Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2018-2019

         Theo kế hoạch năm học 2018 – 2019, tuần Sinh hoạt Công dân định kỳ đợt 2 dành cho sinh viên K2016, K2017, Kiến trúc K2015, 2016, 2017 và Việt – Pháp K2015, 2016, 2017 sẽ tổ chức từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 sẽ không được đăng ký môn học HK 1/2019-2020 (học kỳ chính). Nội dung Tuần sinh hoạt công dân định kỳ: 1. Họp BCS các lớp và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội các cấp (từ K2015 đến K2018; Kiến trúc và Việt – Pháp: từ K2014 đến K2018): 7h30 – 11h00 ngày 09/01/2019 (thứ tư) tại Hội trường A5 2. Sinh viên tham gia học chuyên đề (K2016, K2017, Kiến trúc K2015, 2016, 2017 và Việt – Pháp K2015, 2016, 2017): “Văn hóa môi trường giáo dục”.

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây