Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020

         Theo kế hoạch năm học 2019 - 2020, nhà trường tổ chức cho sinh viên (SV) Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (24/8, 25/8, 07/9, 14/9, 15/9/2019) Tuần sinh hoạt là bắt buộc đối với tất cả các SV K2017, K2018, Kiến trúc K2016, 2017, 2018 và Việt – Pháp K2016, 2017, 2018. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ sẽ không được đăng ký môn học HK 2/2019-2020 (học kỳ chính).

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây