Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch phun thuốc diệt muỗi trong khuôn viên trường

         Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu. Phòng CTCT – SV – Trạm y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10 đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết do muỗi gây nên . Nay Phòng CTCT-SV- Trạm Y Tế thông báo đến Ban Chủ Nhiệm các khoa, Phòng Ban, Trung Tâm, các Công đoàn bộ phận lịch phun thuốc diệt muỗi trong khuôn viên trường vào 16h30 ngày 03 – 04/10/2018 ( thứ 4, thứ 5 ).

Kính đề nghị Thủ Trưởng các đơn vị, các Công đoàn bộ phận hỗ trợ cho công tác phòng dịch được triển khai tốt.

 Trân trọng kính chào !                

TRƯỞNG PHÒNG CTCT - SV

(đã ký)