Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch KSK định kỳ cho CBVC trường năm 2016.

         Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và theo công văn số 151/ĐHBK–CTCT–SV ngày 16/08/2016 của Phòng CTCT–SV về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2016. Nay Phòng CTCT-SV- Trạm Y Tế thông báo lịch khám sức khỏe CBVC như sau :

Lịch Khám sẽ chia làm 02 đợt :

v  Đợt 1 : Từ ngày  20/09 đến 22/09/2016 (03 ngày ):

Ø  Lấy máu xét nghiệm cho CBVC và thầy cô trong 03 buổi sáng ngày 20, 21, 22 / 09/2016. Thời gian ( Từ 07h00 đến 11h00 )

Ø  Cận lâm sàng: Siêu âm, đo điện tim, Xquang cho CBVC trong 03 ngày 20, 21, 22 /09/ 2016

. Thời gian: Buổi sáng  :  từ 07h00 đến 11h00

                         Buổi chiều :  từ 13h00 đến 16h00

-         Ngày 20/09/2016 gồm: Ban Giám Hiệu, Phòng CTCT – SV, Đoàn Hội, Phòng Đào Tạo,  Đào Tạo sau đại học, Phòng Tổ Chức Hành Chánh, Phòng Kế Hoạch Tài Chính, Thanh tra Giáo Dục, Thư viện, Ban Giáo Trình,  Phòng Quản Trị Thiết Bị, Trung Tâm Dịch vụ KTX Bách Khoa, Phòng KHCN &DA, Phòng Quan Hệ Đối Ngoại, Xưởng In, Ban Quản Lý Mạng, TT Hỗ trợ Sinh viên & Việc Làm, Đào Tạo Quốc Tế, Trung Tâm Ngoại Ngữ, TT.Nghiên cứu vật liệu Polyme, PTNTĐ Vật liệu Polyme & Compozit, TT Điện Toán, Viện Nghiên cứu Năng lượng Bền vững, TT Nghiên cứu Công nghệ & Thiết bị Công nghiệp, PTN Care, PTN TĐ Điều khiển số & Kỹ thuật Hệ thống.

-         Ngày 21/09/2016 gồm: Khoa Điện – Điện Tử, Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Khoa Công nghệ Vật Liệu, Khoa Học Ứng Dụng, TT Bảo Dưỡng Công Nghiệp.

-         Ngày 22/09/2016 gồm: Khoa Kỹ Thuật – Xây Dựng, Khoa Cơ Khí, Khoa Giao Thông, Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Môi Trường, Khoa Địa Chất -  Dầu Khí.

Chú ý : -    Khi lấy máu xét nghiệm đề nghị thầy cô và cán bộ viên chức nhịn ăn trước khi lấy máu.

-         CBVC Nữ uống nước trước khi siêu âm.


v   Đợt 2 : Từ ngày 04/10 đến 06/10/2016 ( 03 ngày )

Ø  Khám Tổng Quát tư vấn và khám phụ khoa cho CB nữ trong 03 ngày 04, 05, 06 /10/2016.

Ø  Xét nghiệm máu và khám cận lâm sàng vét vào  01 buổi sáng ngày 04/10/2016.

                   Thời gian: Buổi sáng :  từ 07h00 à 11h00

                                          Buổi chiều : từ 13h00 à 16h00

-         Ngày 04/10/2016 gồm: Ban Giám Hiệu, Phòng CTCT – SV, Đoàn Hội, Phòng Đào Tạo,  Đào Tạo sau đại học, Phòng Tổ Chức Hành Chánh, Phòng Kế Hoạch Tài Chính, Thanh tra Giáo Dục, Thư viện, Ban Giáo Trình,  Phòng Quản Trị Thiết Bị, Trung Tâm Dịch vụ KTX Bách Khoa, Phòng KHCN &DA, Phòng Quan Hệ Đối Ngoại, Xưởng In, Ban Quản Lý Mạng, TT Hỗ trợ Sinh viên & Việc Làm, Đào Tạo Quốc Tế, Trung Tâm Ngoại Ngữ, TT.Nghiên cứu vật liệu Polyme, PTNTĐ Vật liệu Polyme & Compozit, TT Điện Toán, Viện Nghiên cứu Năng lượng Bền vững, TT Nghiên cứu Công nghệ & Thiết bị Công nghiệp, PTN Care, PTN TĐ Điều khiển số & Kỹ thuật Hệ thống.

-         Ngày 05/10/2016 gồm: Khoa Điện – Điện Tử, Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Khoa Công nghệ Vật Liệu, Khoa Học Ứng Dụng, TT Bảo Dưỡng Công Nghiệp.

-         Ngày 06/10/2016 gồm: Khoa Kỹ Thuật – Xây Dựng, Khoa Cơ Khí, Khoa Giao Thông, Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Môi Trường, Khoa Địa Chất -  Dầu Khí.

Kính đề nghị Thủ Trưởng các đơn vị thông báo cho các Thầy, Cô và CBVC đã đăng ký được biết để đến khám đầy đủ và đúng lịch thông báo.

            Trân trọng kính chào !                                           

 

               TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

                      (đã ký)