Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch khám sức khỏe SV đầu vào K2018

         Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu Trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 107 /ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 15/06/2018 về kế hoạch thu Bảo hiểm và Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên Khóa 2018 năm học 2018-2019.

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên – Trạm y tế thông báo lịch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên đầu vào Khóa 2018 như sau: (xem thông báo đính kèm)

I.   Nội dung:

-     Khám sức khỏe.

-     Đăng ký Bảo hiểm Y tế + Bảo hiểm tai nạn.

II.   Thời gian và địa điểm:

      Cơ sở 2: Nhà H6 – Hội trường lầu 3

- Thời gian : Ngày 28, 29, 30, 31/08/2018.

Buổi sáng:  Từ 07h00 đến 11h00

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h00

          Cơ Sở 1: Trạm y tế ( Nhà B7 )

- Thời gian : Ngày 05/09/2018.

Buổi sáng:  Từ 07h00 đến 11h00

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h00

III.  Quy trình khám:

1.     Sinh viên nộp phiếu đăng ký và nhận hồ sơ khám sức khỏe .

2.     Các bước khám sức khỏe:

-        Bàn lấy máu xét nghiệm.

-        Bàn cân  – Đo chiều cao - Đo huyết áp

-        Bàn đo thị lực –  Khám mắt

-        Bàn khám Tai – Mũi - Họng

-        Bàn khám  Răng – Hàm - Mặt

-        Bàn khám Nội – Ngoại tổng quát

3.       Sinh viên nộp lại hồ sơ khám và nhận giấy xác nhận sức khỏe.

vLưu ý :

-   Sinh viên đăng ký lịch khám online tại trang Web Phòng Đào Tạo.

-   Sinh viên Bảo dưỡng Công nghiệp, Đào tạo Quốc tế và những sinh viên nào học ở cơ sở 1 thì  khám sức khỏe tại Cơ sở 1 vào ngày 05/09/2018.

-   Trạm y tế không giải quyết trường hợp khám trễ hạn.

-   Sinh viên không khám sức khỏe đầu vào trừ 25 điểm rèn luyện ở mục 2: ý thức và kết quả chấp hành nội qui, qui chế.

       Trân trọng thông báo.