Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ VÀ KSK định kỳ SV NĂM HỌC 2016

         A. Ngày Đăng Ký: - Thời gian bắt đầu từ ngày 10/03/2016 --> 17/03/2016. - Địa điểm : Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ), phòng 209 nhà H1 cơ sở 2 B. Ngày Khám Sức Khoẻ : 1. Địa Điểm khám: Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ). Buổi sáng : 07h00 – 11h00 - Buổi chiều : 13h00 – 16h00. Ngày 02&03/04/2016 ( thứ 7, chủ nhật ) Ngày 09&10/04/2016 ( thứ 7, chủ nhật ) 2. Địa Điểm khám :Lầu 3, lầu 4 nhà H1 cơ sở 2. Ngày 23&24/04 /2014 ( thứ 7, chủ nhật ) Buổi sáng : 07h00 – 11h00 - Buổi chiều : 13h00 – 15h30.

Kính  gửi :   -    Ban chủ nhiệm các Khoa

- Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp

 

Để chấp hành chỉ thị thông tư số 22 / 2005 / TTLT – BHT. BTC ngày 24 / 8 / 2005 và công văn số 6694 / HSSV ngày  02 / 8 / 2004 công tác giáo thể chất, thông tư hướng dẫn KSK số 13 / 2007 / TT. BYT ngày 21 / 11/ 2007. Và công văn số  38 / ĐHBK – CTCT- SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 26 / 02 / 2016 về việc cho sinh viên khám sức khỏe định kỳ khóa 2012 – 2013 – 2014 năm học 2015 – 2016.

 Nay Phòng CTCT – SV thông báo lịch đăng ký và  khám sức khỏe cho các khóa như sau:

A.  Ngày Đăng Ký:

-   Thời gian bắt đầu từ ngày  10/03/2016 à 17/03/2016.

-   Địa điểm : Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ),  phòng 209  nhà H1 cơ sở 2

 -  Phí Khám là 30.000đ  ( nhà trường sẽ hỗ trợ 15.000đ / 1 SV, còn lại mỗi sinh viên phải đóng là 15.000 đ / 1 SV/ 1 lần khámchỉ áp dụng cho những sinh viên chấp hành  khám đúng lịch cụ thể đã gửi về cho Ban chủ nhiệm khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp, còn những sinh viên không thực hiện đúng lịch tự đóng toàn bộ lệ phí khám là 30.000 đ  trong đợt khám vét ( lịch sẽ thông báo sau.)

- Lịch đăng ký cụ thể như sau:   

·         Khoá 2012  ngày 10, 11/ 03 / 2016 gồm các khoa:

-    Ngày 10/03/2016 ( thứ 5 ) :  Khoa Cơ Khí, CN Vật Liệu, Môi trường,  Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

-    Ngày 11/03/2016 ( thứ 6)  :   Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc tế , Giao Thông, Việt Pháp,  Kỹ thuật Hoá Học, Địa Chất – Dầu Khí,  Kỹ Thuật Xây Dựng.   

·         Khoá 2013  ngày 14 , 15 / 03 / 2016 gồm các khoa:

-     Ngày 14/03/2016 ( thứ 2) :  Khoa Cơ Khí, CN Vật Liệu, Môi trường, Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

-    Ngày 15/03/2016 ( thứ 3 ) :   Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc Tế,  Giao Thông, Việt Pháp,  Kỹ thuật Hoá Học, Địa Chất – Dầu Khí,  Kỹ Thuật  Xây Dựng.  

·         Khoá 2014  ngày 16, 17 / 03 / 2016 gồm các khoa:

-    Ngày 16/03/2016 ( thứ 4):   Khoa Cơ Khí, CN Vật Liệu, Môi Trường. Bảo Dưỡng Công Nghiệp,  Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

-    Ngày 17/03/2016 ( thứ 5) :   Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc tế, Giao Thông, Việt Pháp, Kỹ thuật Hoá Học, Địa Chất – Dầu Khí,  Kỹ Thuật Xây Dựng.  

Chú ý : Đề nghị các lớp trưởng thu tiền khám sức khoẻ,  lập danh sách lớp thành 02 bản ( theo biểu mẫu ) nộp cho Trạm Y Tế để nhận phiếu đăng ký.

Mức thu : 15.000 đ /1sv/ 1 lần/1 khám.

                          Danh sách đăng ký khám sức khỏe định kỳ năm 2016

                            Khoa …………………..Lớp………………………………

STT

MSSV

HỌ

TÊN

    NĂM SINH

số tiền

Ghi STT trong danh sách gốc của trạm y tế

NAM

NỮ

 

              

Thứ tự tên theo vần

 

 

 

 

A, B, C…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng sinh viên tham gia khám : 15.000 đ     x ………sv =   ……………………

                                                                                      Ngày         tháng        năm  2016

Người giao                                         Người nhận                                        Người lập DS

 

B. Ngày Khám Sức Khoẻ :

 1Địa Điểm khám: Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ).

      Thời gian : Buổi sáng  :  07h00 – 11h00.

                        Buổi chiều :  13h00 – 16h00.

Lịch khám cụ thể như sau:

·         Khoá 2012 : gồm các khoa:

-     Ngày 02/04/2016 ( thứ 7 )

      Buổi sáng :     Khoa Cơ Khí, Khoa kỹ thuật Hoá Học.

      Buổi  chiều :   Khoa Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

-    Ngày 03/04/2016 ( chủ nhật )     

      Buổi sáng  :    Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc Tế , Giao Thông.

      Buổi chiều :    Khoa Địa Chất – Dầu Khí, Kỹ Thuật  Xây Dựng, Việt Pháp. 

·         Khoá 2013:   gồm các khoa:

-     Ngày 09/04/2016 ( thứ 7 )

      Buổi sáng :     Khoa Cơ Khí, Khoa kỹ thuật Hoá Học, Bảo dưỡng Công nghiệp K 2014.

      Buổi  chiều :   Khoa Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

 -    Ngày 10/04/2016 (chủ nhật)     

      Buổi sáng  :    Khoa Điện - Điện Tử , Giao Thông, Đào Tạo Quốc Tế K 2013 & K 2014.

      Buổi chiều :    Địa Chất – Dầu Khí, Kỹ Thuật Xây Dựng , Việt Pháp K2013 &K2014.

2.  Địa Điểm khám :Lầu 3, lầu 4 nhà H1 cơ sở 2.

Thời gian : từ ngày 23 – 24/04 /2014 ( thứ 7, chủ nhật )

Buổi sáng  : 07h00 – 11h00.

Buổi chiều : 13h00 – 15h30.

Lịch khám cụ thể như sau:

·         Ngày 23/04/2016 ( thứ 7 ) : gồm các khóa K2012, K2013, K2014.

      Buổi sáng ( Khóa 2012, Khóa 2013): CN Vật Liệu, Môi Trường, Bộ môn kiến trúc Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng.

      Buổi chiều ( Khóa 2014): CN Vật Liệu, Môi Trường, Kỹ Thuật Xây Dựng.  

·         Ngày 24/04/2016 ( chủ nhật ) Khóa 2014

      Buổi sáng :    Khoa Điện - Điện Tử, Kỹ thuật Hoá Học, Địa Chất – Dầu Khí.

      Buổi  chiều :   Khoa Kỹ Thuật Máy Tính , QLCN, KHƯD, Khoa Cơ Khí, Giao Thông.

 C. Quy Trình Khám :

      -     Nộp phiếu đăng ký khám sức khoẻ.

      -     Nhận hồ sơ đi khám.

      -     Cân đo - Huyết áp ( 3 bàn ).

      -     Đo thị lực – Khám mắt ( 3 bàn ).

      -     Khám tai mũi họng  ( 3 bàn ).

      -     Khám nội ngoại tổng quát ( 3 bàn ).

      -     Khám xong nhận phiếu xác nhận ra về  ( 2 bàn ).

      Để thuận lợi cho sinh viên đến khám sức khỏe đầy đủ đề nghị Ban Chủ Nhiệm Khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên biết đến khám đúng lịch các lớp lập danh sách ( theo biểu mẫu đính kèm) cho giáo viên chủ nhiệm ký tên chuyển cho lớp trưởng nộp về Trạm Y Tế trong ngày đăng ký và nộp tiền  từ ngày 10/03 à 17/ 03 /2016.

 

 Trân trọng  kính chào!

 

TRƯỞNG PHÒNG CTCT –SV

(đã ký )