Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch đăng ký khám sức khỏe CBVC trường năm 2019

         Theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Trường sẽ phối hợp với Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2019.

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi  Phòng CTCT-SV – Trạm Y Tế kính đề nghị Ban Chủ Nhiệm các Khoa, các Công Đoàn bộ phận lập danh sách Thầy, Cô và CBVC đăng ký khám sức khỏe theo đơn vị mình ( ký tên vào bảng danh sách ) gửi về cho Trạm Y Tế từ ngày 23/09 - 27/09/2019. Thành phần gồm Cán bộ Biên chế và hợp đồng của Trường. Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho các Thầy, Cô và CBVC được biết để đăng ký tham gia trong đợt khám này. (xem thông báo đính kèm)

·        Mẫu đăng ký khám sức khỏe như sau:

                   DANH SÁCH CBVC ĐĂNG KÝ KSK ĐỊNH KỲ NĂM 2019

ĐƠN VỊ:………………..                                               Số điện thoại nội bộ:………….

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

BIÊN CHẾ

KÝ TÊN

NAM

NỮ

TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng :   Nam :  ………

                                   Nữ   :  ………                                                         Ngày     tháng       năm 2019

            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                            Người lập bảng

 

( Danh sách theo mẫu tự A, B, C. Trạm Y Tế không nhận bản danh sách đăng ký viết tay.)

·        Thời gian khám dự kiến:

- Xét nghiệm máu, khám cận lâm sàng dự kiến vào ngày 22,23,24/10/2019.

- Khám phụ khoa ( dành riêng cho CBVC nữ ) dự kiến vào ngày 22,23,24/10/2019.

- Khám tổng quát tư vấn kết quả dự kiến ngày 5,6,7/11/2019.

- Buổi sáng: 7h00-11h00; buổi chiều: 13h00-16h00.

·        Còn CBVC hợp đồng của các đơn vị trả lương nếu có đăng ký khám sức khỏe thì lập danh sách theo mẫu các mục khám và thu tiền nộp cho Trạm y tế theo lịch đã thông báo.

·        Mức giá khám sức khoẻ như sau :

STT

DANH MỤC KHÁM

 NAM

 NỮ

1

Khám Tổng quát

                           82.500  

                         82.500  

2

Khám phụ khoa

 

                         21.000  

3

Siêu âm bụng tổng quát

                         113.500  

                       113.500  

4

Siêu âm nhũ

 

                       113.500  

5

Điện tim

                           41.500  

                         41.500  

6

X-Quang phổi

                           77.500  

                         77.500  

7

Công thức máu (NGFL)

                           57.000  

                         57.000   

8

Đường huyết ( Glucose)

                           26.000  

                         26.000  

9

Acid Uric

                           31.000  

                         31.000  

10

Chức năng thận  (Urea, creatinin)

                           52.000  

                         52.000  

11

Chức năng gan (SGOT, SGPT)

                           62.000  

                         62.000  

12

Bộ mỡ

                         144.500  

                       144.500  

13

PSA

                         170.000  

 

14

Pap’smear ( Tế bào âm đạo )

 

                       113.500  

15

Soi tươi huyết trắng

 

                         46.500  

16

Tổng kết phân loại hồ sơ

                                  -    

                                 -    

TỔNG CỘNG

                         857.500  

                       982.000  

 

 Phòng CTCT – SV – Trạm Y Tế đề nghị các đơn vị gởi danh sách cho Trạm Y Tế trước 16h ngày 27/09/2019 sau thời gian trên Trạm Y Tế sẽ không giải quyết các trường hợp gởi danh sách trễ.

Trân trọng kính chào!