Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch đăng ký khám sức khỏe CBVC trường năm 2018

         Được sự đồng ý của BGH, Phòng CTCT -SV-Trạm Y Tế đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM Cơ Sở 2 về khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2018

Nay Phòng CTCT-SV thông báo đề nghị Ban Chủ Nhiệm các Khoa, các Công Đoàn bộ phận, lập danh sách Thầy, Cô và CBVC đăng ký khám sức khỏe theo đơn vị mình ( ký tên vào bảng danh sách ) gửi về cho Trạm Y Tế từ ngày 24/09 - 28/09/2018. Thành phần gồm Cán bộ Biên chế và hợp đồng của Trường. Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho các Thầy, Cô và CBVC được biết để đăng ký tham gia trong đợt khám này. (xem công văn đính kèm)

·        Mẫu đăng ký khám sức khỏe như sau:

                   DANH SÁCH CBVC ĐĂNG KÝ KSK ĐỊNH KỲ NĂM 2018

ĐƠN VỊ:………………..                                               Số điện thoại nội bộ:………….

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CBBC

KÝ TÊN

NAM

NỮ

TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng :   Nam :  ………

                                   Nữ   :  ………                                                         Ngày     tháng       năm 2018

            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                            Người lập bảng

 

( Danh sách theo mẫu tự A, B, C, Trạm Y Tế không nhận bản danh sách đăng ký viết tay.)

·        Thời gian khám dự kiến:

- Xét nghiệm máu, khám cận lâm sàng dự kiến vào ngày 23,24,25/10/2018.

- Khám tổng quát tư vấn kết quả, khám phụ khoa cho Cán bộ Nữ dự kiến ngày 6,7,8/11/2018.

- Buổi sáng: 7h00-11h00; buổi chiều: 13h00-16h00.

·        CBVC nào đã đăng ký khám nhưng không đến khám mà không có lý do chính đáng sẽ bị nhà trường nhắc nhở và tính vào điểm xét thi đua khen thưởng cuối năm.

·        Còn CBVC hợp đồng của các đơn vị trả lương nếu có đăng ký khám sức khỏe thì lập danh sách theo mẫu các mục khám và thu tiền nộp cho Trạm y tế  theo lịch đã thông báo.

·        Mức giá khám sức khoẻ  như sau :

 

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ DÀNH CHO NAM

ĐƠN GIÁ DÀNH CHO NỮ

1

Khám tổng quát tư vấn

45.000 đ

45.000 đ

 

. Khám Tai-Mũi-Họng

25.000 đ

25.000 đ

 

. Khám Răng-Hàm-Mặt

25.000 đ

25.000 đ

 

. Khám mắt

25.000 đ

25.000 đ

2

Khám phụ khoa

 

60.000 đ

3

 X - Quang

100.000 đ

100.000 đ

4

Siêu âm

 

. Siêu âm bụng Tổng Quát

 

65.000 đ

65.000 đ

 

. Siêu âm nhũ

 

65.000 đ

5

Đo điện tim

35.000 đ

35.000 đ

6

Xét nghiệm

 

.Glucose ( đường huyết )

20.000 đ

20.000 đ

 

. Urea – creatinin ( chức năng thận )

36.000 đ

36.000 đ

 

.Công thức máu

65.000 đ

65.000 đ

 

 

 

 

.Bộ mỡ

116.000 đ

116.000 đ

.Acid Uric ( Gout )

20.000 đ

20.000 đ

.SGOT, SGPT ( chức năng gan )

45.000 đ

45.000 đ

.PSA (  dành cho nam  )

109.000 đ

 

.Pap'smear ( dành cho nữ đã có gia đình )

 

120.000 đ

 

.Soi tươi huyết trắng

 

25.000 đ

7

Kết luận và phân loại sức khỏe

15.000 đ

15.000 đ

TỔNG CỘNG :

746.000 đ / người

907.000 đ / người

     

 

 Đề nghị các đơn vị nộp danh sách cho Trạm Y Tế đúng ngày đã thông báo, quá thời hạn trên Trạm Y Tế  sẽ ngưng  không nhận vì kinh phí BGH đã duyệt.

             Trân trọng kính chào!