Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo KSK định kỳ sinh viên khóa 2016 - 2017 năm 2019

         Thực hiện theo Thông tư số 14/2013/TT/BYT ngày 06/05/2013 Của Bộ Y Tế về việc “Hướng dẫn khám sức khỏe” và công văn số 36 / ĐHBK – CTCT- SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 06 / 03 / 2019 về việc khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên các khóa: K2016, K2017 năm 2019.

Kính  gửi :   -    Ban chủ nhiệm các Khoa;

                    -    Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp

Phòng CTCT – SV thông báo lịch đăng ký và khám sức khỏe cho các khóa như sau: (xem thông báo đính kèm )

A.  Đăng Ký:

-   Thời gian bắt đầu từ ngày  25/03/2019 à 29/03/2019.

-   Địa điểm :

    Cơ sở 1: Trạm Y Tế ( Nhà B7 )

                 Buổi sáng :  08h – 11h00                  Buổi chiều : 13h – 16h00

    Cơ sở 2: Phòng 209 ( Nhà H1 )

                  Buổi sáng : 08h – 11h00                  Buổi chiều : 13h – 15h30

 -  Phí Khám : 40.000 đ  ( Nhà trường sẽ hỗ trợ 20.000đ/1SV, còn lại mỗi sinh viên phải đóng là 20.000đ /1SV/1 lần khám ) chỉ áp dụng cho những sinh viên chấp hành khám đúng lịch cụ thể đã gửi về cho Ban Chủ Nhiệm Khoa và Giáo viên Chủ nhiệm lớp, còn những sinh viên không thực hiện đúng lịch tự đóng toàn bộ lệ phí khám là 40.000 đ trong đợt khám vét (lịch sẽ thông báo sau).

- Lịch đăng ký cụ thể như sau:   

Khóa

25/03

( Thứ 2 )

26/03

( Thứ 3 )

27/03

( Thứ 4 )

28/03

( Thứ 5 )

29/03

( Thứ 6 )

K 2016

Kiến trúc DD,QL

UD - XD

 

CK - VL - QT

 

 

MO – BD - MT

 

 

GT -  VP – HC - DC

 

K 2017

Kiến trúc

DD, QL

UD - XD

 

CK – VL - QT

 

 

MO – BD - MT

 

 

 GT -  VP – HC - DC

 


Chú ý
: Đề nghị các lớp trưởng thu tiền khám sức khoẻ,  lập danh sách lớp thành 02 bản ( Theo biểu mẫu ) nộp cho Trạm Y Tế để nhận phiếu đăng ký ( SV học tại cơ sở nào thì đăng ký tại cơ sở mình đang học ).

Mức thu : 20.000 đ /1sv/ 1 lần/1 khám.

                          Danh sách đăng ký khám sức khỏe định kỳ năm 2019

                            Khoa …………………..           Lớp………………………………

STT

MSSV

HỌ

TÊN

    NĂM SINH

số tiền

Ghi STT trong danh sách gốc của trạm y tế

NAM

NỮ

  

Thứ tự tên theo vần

A, B, C

Ghi năm sinh vào ô Nam hoặc nữ

 

tải file danh sách K2016 tại đây

tải file danh sách K2017 tại đây


1

 

1610000

 

Nguyễn Văn

 

Anh

 

1996

 

 

20.000 đ


01

 

                                                                                      Ngày         tháng        năm  2019

                        Người nhận                                                                            Người giao

 

                                                                                                                Họ và tên:…………….

                                                                                                               MSSV:…………………

                                                                                                              ĐTDĐ:…………………

B. Lịch Khám Sức Khoẻ :

Ø  Cơ sở 1: Trạm Y Tế ( Nhà B7 )

Thời gian

 

Thứ bảy

06/04/2019

Chủ nhật

07/04/2019

7h00 -11h00

DD 16 - QL 16 - DC 16

DD 17 BK - DD 17 TN

XD 16  -  XD 17 TN -

MT 16, 17 TN  -  QT 16, 17

     

13h00-16h00

 

UD 16 - CK 16

GT 16  -  CK 17 TN

VP 16, 17 - HC 16

HC 17 TN – BD 17

 

Ø  Cơ sở Dĩ An – Bình Dương: Sảnh Nhà H6

Thời gian

        

Thứ bảy

20/04/2019

Chủ nhật

21/04/2019

7h30 -11h00

MT 16, 17  -  DD 17

HC 17

MT 17  -  XD 17

UD 17

13h00-16h00

Kiến trúc 16, 17- CK 17

MO 16, 17 

GT 17, VL 16,17

DC 17  -  QL 17

 

Chú thích:

CK: Cơ khí                                           DC: Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí         DD: Điện – Điện tử

MT: Khoa học và Kỹ thuật Máy tính      HC: Kỹ thuật Hóa học                         QL: Quản lý Công nghiệp

XD: Kỹ thuật Xây dựng                        MO: Môi trường                                  GT: Kỹ thuật Giao thông

VL: Công nghệ Vật liệu                        UD: Khoa học Ứng dụng                     BD: TT Bảo dưỡng CN

VP: Chương trình CLC Việt – Pháp        QT: Chương trình Quốc tế.

 Lưu ý: SV học tại cơ sở nào thì KSK tại cơ sở mình đang học.

 

C. Quy Trình Khám :

      -     Nộp phiếu đăng ký khám sức khoẻ.

      -     Nhận hồ sơ đi khám.

      -     Cân đo - Huyết áp .

      -     Đo thị lực – Khám mắt .

      -     Khám tai mũi họng .

      -     Khám Răng Hàm Mặt.  

-     Khám Nội - Ngoại tổng quát .

      -     Khám xong nộp hồ sơ và nhận phiếu xác nhận ra về .

Để thuận lợi cho sinh viên đến khám sức khỏe đầy đủ đề nghị Ban Chủ Nhiệm Khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên biết đến khám đúng lịch, các lớp lập danh sách ( theo biểu mẫu đính kèm ) cho giáo viên chủ nhiệm ký tên chuyển cho lớp trưởng nộp về Trạm Y Tế trong ngày đăng ký và nộp tiền  từ ngày 25 / 03 à 29/ 03 /2019.

Trân trọng kính chào!