Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khoá

         Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 309/ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 12/11/2018 về việc khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2018.

Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV - Trạm y tế phối hợp với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế NHÂN HẬU tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp gồm: Kiến trúc Xây dựng K.2014, Chương trình Việt Pháp K.2014, Sinh viên K.2015 và Bảo dưỡng Công nghiệp K.2016.

Sinh viên không khám sức khoẻ cuối khóa sẽ được xem là chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Nay Phòng CTCT-SV thông báo lịch khám sức khỏe như sau:

-          Thời gian  khám: ngày 04,05,06 / 12 / 2018 ( 03 ngày )

  + Buổi sáng:  07h00 -  11h00

  + Buổi chiều: 13h00 -  16h00

-          Địa điểm khám: Trạm y tế (Nhà B7)

-          Lệ phí khám: 40.000 đ / SV

-          Lịch khám cụ thể như sau:

+  Ngày 04/12/2018 ( thứ 3 ):

              Buổi sáng: Kiến trúc Xây dựng K.2014, CT Việt Pháp K.2014, Bảo dưỡng Công nghiệp K.2016.

              Buổi chiều ( Khoá 2015 ) gồm : Khoa Kỹ thuật Xây Dựng,  Kiến trúc Xây dựng , CT Việt Pháp

+  Ngày 05/12/2018 ( thứ 4 ): gồm các khoá K.2015

Buổi sáng : Khoa Cơ khí,  Khoa Địa Chất & Dầu Khí,

Buổi chiều: Khoa Kỹ thuật Hoá học, Khoa Khoa học Ứng dụng, Khoa Quản Lý Công Nghiệp

+ Ngày 06/12/2018 ( thứ 5 ):gồm các khoa K.2015

Buổi sáng : Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công Nghệ Vật Liệu, Kỹ Thuật Giao Thông.

Buổi chiều: Khoa KH & KT Máy Tính, Kỹ Thuật  Môi Trường,

Để thuận lợi cho sinh viên đến khám sức khỏe đầy đủ Phòng CTCT – SV  kính đề nghị Ban Chủ Nhiệm Khoa và các Giáo viên Chủ nhiệm thông báo cho sinh viên đến khám đầy đủ theo lịch đã thông báo.

Trân trọng thông báo!

                                                                                        

                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

                                                         (đã ký)