Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên năm 2017 khóa 2013 - 2014 - 2015

         Phòng CTCT - SV - Trạm Y Tế thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên năm 2017

    Kính  gửi :                                 -    Ban chủ nhiệm các Khoa;

                                                 -    Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp

 

       Để chấp hành chỉ thị thông tư số 22 / 2005 / TTLT – BHT. BTC ngày 24 / 8 / 2005 và công văn số 6694 / HSSV ngày  02 / 8 / 2004 công tác giáo thể chất, thông tư hướng dẫn KSK số 13 / 2007 / TT. BYT ngày 21 / 11/ 2007. Và công văn số  23 / ĐHBK – CTCT- SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 16 / 02 / 2017 về việc cho sinh viên khám sức khỏe định kỳ khóa 2013 – 2014 – 2015 năm học 2016 – 2017.

 Nay Phòng CTCT – SV thông báo lịch đăng ký và  khám sức khỏe cho các khóa như sau:

A.  Ngày Đăng Ký:

-   Thời gian bắt đầu từ ngày  06/03/2017 à 13/03/2017.

-   Địa điểm : Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ),  phòng 209  nhà H1 cơ sở 2

 -  Phí Khám là 30.000đ  ( nhà trường sẽ hỗ trợ 15.000đ / 1 SV, còn lại mỗi sinh viên phải đóng là 15.000 đ / 1 SV/ 1 lần khámchỉ áp dụng cho những sinh viên chấp hành  khám đúng lịch cụ thể đã gửi về cho Ban chủ nhiệm khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp, còn những sinh viên không thực hiện đúng lịch tự đóng toàn bộ lệ phí khám là 30.000 đ  trong đợt khám vét ( lịch sẽ thông báo sau.)

- Lịch đăng ký cụ thể như sau:   

·       Khoá 2013  ngày 06, 07/ 03 / 2017 gồm các khoa:

-    Ngày 06/03/2017 ( thứ 2 ): Khoa Cơ Khí, CN Vật Liệu, Môi trường, Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

-    Ngày 07/03/2017 ( thứ 3): Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc tế, Giao Thông, Việt Pháp,  Kỹ thuật Hoá Học, Địa Chất – Dầu Khí,  Kỹ Thuật Xây Dựng.   

·       Khoá 2014 ngày 08, 09 / 03 / 2017 gồm các khoa:

-     Ngày 08/03/2016 ( thứ 4) : Khoa Cơ Khí, CN Vật Liệu, Môi trường, Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

 

-    Ngày 09/03/2017 ( thứ 5 ) :  Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc Tế,  Giao Thông, Việt Pháp,  Kỹ thuật Hoá Học, Địa Chất – Dầu Khí,  Kỹ Thuật  Xây Dựng.  

·       Khoá 2015  ngày 10, 13 / 03 / 2017 gồm các khoa:

-    Ngày 10/03/2017 ( thứ 6): Khoa Cơ Khí, CN Vật Liệu, Môi Trường. Bảo Dưỡng Công Nghiệp,  Kỹ Thuật Máy Tính , Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Học Ứng Dụng.

-    Ngày 13/03/2017 ( thứ 2 ): Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc tế, Giao Thông, Việt Pháp, Kỹ thuật Hoá Học, Địa Chất – Dầu Khí,  Kỹ Thuật Xây Dựng.  

Chú ý : Đề nghị các lớp trưởng thu tiền khám sức khoẻ,  lập danh sách lớp thành 02 bản ( theo biểu mẫu ) nộp cho Trạm Y Tế để nhận phiếu đăng ký.

Mức thu : 15.000 đ /1sv/ 1 lần/1 khám.

                          Danh sách đăng ký khám sức khỏe định kỳ năm 2017

                            Khoa …………………..Lớp………………………………

STT

MSSV

HỌ

TÊN

    NĂM SINH

số tiền

Ghi STT trong danh sách gốc của trạm y tế

NAM

NỮ

 

 

Thứ tự tên theo vần

 

 

 

 

A, B, C…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng sinh viên tham gia khám : 15.000 đ     x ………sv =   ……………………

                                                                                      Ngày         tháng        năm  2017

Người giao                                          Người nhận                                         Người lập DS

 

B. Ngày Khám Sức Khoẻ :

 1Địa Điểm khám: Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ).

      Thời gian : Buổi sáng  :  07h00 – 11h00.

                         Buổi chiều :  13h00 – 16h00.

Lịch khám cụ thể như sau:

·       Khoá 2013 : gồm các khoa:

-     Ngày 25/03/2017 ( thứ 7 )

      Buổi sáng : Khoa Cơ Khí, Quản Lý Công Nghiệp, Việt Pháp.

      Buổi  chiều : Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Bảo Dưỡng Công Nghiệp K2015.

 

 

-    Ngày 26/03/2017 ( chủ nhật )     

      Buổi sáng  :  Khoa Điện - Điện Tử, Đào Tạo Quốc Tế , Giao Thông.

      Buổi chiều :  Khoa Địa Chất – Dầu Khí, Kỹ Thuật  Xây Dựng. 

·       Khoá 2014:gồm các khoa:

-     Ngày 01/04/2017 ( thứ 7 )

      Buổi sáng : Khoa Cơ Khí, Khoa Quản Lý Công Nghiệp ,Việt Pháp K2014 &K2015.

      Buổi  chiều : Khoa Kỹ Thuật Hóa Học , Đào Tạo Quốc Tế K2014 & K 2015

 -    Ngày 02/04/2017 (chủ nhật)     

      Buổi sáng  : Khoa Điện - Điện Tử , Khoa Kỹ Thuật Giao Thông.

      Buổi chiều : Khoa Địa Chất – Dầu Khí, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng.

 2.  Địa Điểm khám :Lầu 3, lầu 4 nhà H1 cơ sở 2.

      Thời gian :   Buổi sáng  : 07h00 – 11h00.

                           Buổi chiều : 13h00 – 15h30.

       Lịch khám cụ thể như sau:

  • Khóa 2013 : gồm các khoa

-         Ngày 15/04/2017 ( thứ 7 )

      Buổi sáng  :  Khoa CN Vật Liệu, Khoa Môi Trường, Bộ môn kiến trúc Khoa KTXD.

      Buổi chiều  : Khoa Kỹ Thuât Máy Tính,  Khoa Học Ứng Dụng.  

·        Khóa 2014 : gồm các khoa

-        Ngày 16/04/2017 ( chủ nhật )

      Buổi sáng  :  Khoa CN Vật Liệu, Khoa Môi Trường, Bộ môn kiến trúc Khoa KTXD .

      Buổi chiều  : Khoa Kỹ Thuât Máy Tính, Khoa Học Ứng Dựng.  

·       Khoá 2015: gồm các khoa:

-        Ngày 22/04/2017 ( thứ 7 )

      Buổi sáng : Khoa Điện - Điện Tử,  Khoa Địa Chất – Dầu Khí,  Khoa  Môi Trường

      Buổi  chiều : Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, KHƯD, Khoa Kỹ Thuật Giao Thông

-        Ngày 23/04/2017 ( chủ nhật )

      Buổi sáng : Khoa Kỹ thuật Hoá Học, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng.

      Buổi  chiều : Khoa Cơ Khí , Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Công nghệ Vật liệu.

C. Quy Trình Khám :

      -     Nộp phiếu đăng ký khám sức khoẻ.

      -     Nhận hồ sơ đi khám.

      -     Cân đo - Huyết áp .

      -     Đo thị lực – Khám mắt .

      -     Khám tai mũi họng  .

      -     Khám Răng Hàm Mặt  

-     Khám nội ngoại tổng quát .

-     Khám Ngoại - Da liễu.

      -     Khám xong nộp hồ sơ và nhận phiếu xác nhận ra về .

      Để thuận lợi cho sinh viên đến khám sức khỏe đầy đủ đề nghị Ban Chủ Nhiệm Khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên biết đến khám đúng lịch, các lớp lập danh sách ( theo biểu mẫu đính kèm) cho giáo viên chủ nhiệm ký tên chuyển cho lớp trưởng nộp về Trạm Y Tế trong ngày đăng ký và nộp tiền  từ ngày 06 / 03 à 13/ 03 /2017.

 

 Trân trọng  kính chào!

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG CTCT –SV  

                                                                                                                       ( đã ký )          

        

                                                                                                                   Võ Tấn Thông

 Nơi nhận :                                                                                                                           

-  Như kính gửi;                                                                                                              

 -  Lưu PCTCT - SV, YTế.