Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 2011 - 2012 - 2013 đợt 3

         Theo thông báo số 38/ĐHBK-CTCT-SV ngày 03/03/2015 về việc khám sức khoẻ định kỳ cho SV các khoá 2011 – 2012 - 2013,

Theo thông báo số 38/ĐHBK-CTCT-SV ngày 03/03/2015 về việc khám sức khoẻ định kỳ cho SV các khoá 2011 – 2012 - 2013, sau thời gian khám sức khoẻ từ ngày 04 – 19/4/2015 và 18/05/ - 29/05/0215  tại trạm y tế trường, Phòng CTCT- SV thống kê số lượng SV chưa khám sức khoẻ định kỳ năm học 2014 - 2015 là 85 SV.

Danh sách đính kèm :

Phòng CTCT – SV sẽ tổ chức đợt khám vét cuối cùng ( đợt 3 ) cho những SV chưa khám sức khoẻ định kỳ.

Do đó, những SV có tên trong danh sách chưa khám sức khoẻ sẽ liên hệ trạm y tế trường (Nhà B7) để nhận hồ sơ và hướng dẫn khám sức khoẻ bổ sung.

Sau khi khám SV sẽ nộp hồ sơ khám sức khỏe tại Trạm Y Tế trường để nhận giấy xác nhận đã khám sức khoẻ.

Lệ phí khám : 30.000 đ /1 SV/1lần khám

Hạn chót nộp hồ sơ khám sức khoẻ cho y tế trường trước 16h00 ngày 28/08/2015 (thứ sáu).

Để tránh sai sót, SV nào đã khám sức khỏe định kỳ trong 02 đợt khám từ ngày 04 – 19/4/2015 và 18/05/ - 29/05/0215 nhưng có tên trong danh sách chưa khám sức khỏe, đề nghị SV đem phiếu xác nhận đã khám sức khỏe nộp tại Trạm Y Tế trường trước 16h00 ngày 28/08/2015 (thứ sáu) để điều chỉnh danh sách.

Các trường hợp nộp phiếu khám sức khỏe trễ hạn hoặc không khám sức khỏe định kỳ vào đợt khám vét này, theo quy định của nhà trường sẽ bị tạm dừng 01 học kỳ tiếp theo.

Trân trọng thông báo .