Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo kết quả học bổng NK Lee năm học 2017-2018

         ...

P.CTCT-SV vừa nhận được kết quả xét duyệt từ phía Ban Công tác Sinh viên ĐHQG. SV vui lòng xem kết quả và thời gian nhận tiền học bổng tại đây.