Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo hủy lịch SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020 cho SV học ở cơ sở Dĩ An - Bình Dương ngày 26, 27/10/2019

         Phòng CTCT-SV thông báo hủy lịch SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên học tại cơ sở Dĩ An – Bình Dương, tổ chức ngày 26, 27/10/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo.

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây