Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CỰU SV BÁCH KHOA QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2017-2018

         Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu sinh viên Bách khoa tại Quảng Ngãi về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu tại Quảng Ngãi, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng

 SV vui lòng xem thông báo tại đây