Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo học bổng cựu sinh viên ACK 78

         ...

Cựu sinh viên Khóa ACK78 sẽ trao tặng 05 suất học bổng cho 05 sinh viên Khoa Cơ khí hiếu học, vượt khó. Mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.

Ø   Điều kiện: Học lực từ trung bình trở lên, gia đình khó khăn, chưa nhận học bổng nào trong
năm học. 

Ø   Hồ sơ học bổng:

-           Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu).

-           Các giấy tờ liên quan.

Ø   Thời hạn nộp hồ sơ:  từ ngày 02/7/2018 đến trước 16 giờ 30 ngày 12/7/2018.

Ø   Thời gian trao học bổng: 15/7/2018.

Ø   Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ môn Chế tạo máy.