Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo gia hạn học phí học kỳ 1/2019-2020

         Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 (191) đúng hạn, Phòng Công tác chính trị - sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 191 cho sinh viên

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây