Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo gia hạn học phí học kỳ 1/2018-2019

         Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (181) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 181 cho sinh viên.

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây