Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo Gia hạn đóng học phí học kỳ 202 đối với sinh viên hệ chính quy

         Thông báo Gia hạn đóng học phí học kỳ 202 đối với sinh viên hệ chính quy

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (202) đúng hạn, Phòng Công tác chính trị - sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 202 cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

1.      Quy định về việc xét gia hạn:

-          Sinh viên hệ chính quy (ngoại trừ SV chương trình chất lượng cao tiếng Anh và tiếng Nhật, tiên tiến, liên kết quốc tế) đang học học kỳ 202 có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, không thể đóng học phí học kỳ 202 đúng theo thời hạn qui định của nhà trường.

-          Hết thời gian gia hạn học phí học kỳ 202, trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 sinh viên phải đóng đủ học phí cả 02 học kỳ theo đúng lịch đóng học phí của trường do Phòng Đào tạo thông báo.

-          Sinh viên không được gia hạn đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp (sinh viên đã có tên trong quyết định cho phép gia hạn học kỳ 201 không được gia hạn trong học kỳ 202).

-          Nhà trường chỉ cho phép sinh viên được gia hạn học phí trong học kỳ chính, không áp dụng cho học kỳ dự thính, học kỳ hè.

2.      Hồ sơ, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

  1. Hồ sơ gồm có:

-          Đơn xin gia hạn học phí (theo mẫu 02/GHHP-CTCT-SV đối với sinh viên hệ chính quy - mẫu tải trên trang www.ctct.hcmut.edu.vnà văn bản - biểu mẫu à biểu mẫu).

b.      Thời gian nộp đơn: đến 15h00 ngày 20/4/2021.

c.       Địa điểm nộp đơn: SV nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị - Sinh viên:

-          Cơ sở Lý Thường Kiệt: Phòng 101 A4

-          Cơ sở Dĩ An – Bình Dương: Khu hành chính

Quyết định gia hạn chính thức sẽ được thông báo tại website: www.ctct.hcmut.edu.vn của phòng CTCT-SV.

            Lưu ý : Không nhận đơn trễ hạn.