Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo Gia hạn đóng học phí học kỳ 1/2017-2018

         Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 (171) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 171 cho sinh viên.

 SV vui lòng xem thông báo tại đây