Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Vallet năm 2021

         Thông báo dự tuyển học bổng Vallet năm 2021

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2021 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

I.       HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC:

1.      Trị giá học bổng : 20.000.000 đồng/suất.

2.      Đối tượng xét học bổng:

Sinh viên khối ngành kỹ thuật từ năm thứ 2 trở lên (ngoại trừ sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp và TT Bảo dưỡng Công nghiệp), có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm trung bình học kỳ đạt từ 7.5 trở lên trong 3 học kỳ chính khóa gần nhất (HK191, HK192, HK201). Các thành tích khác như chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố (trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020) cũng được ưu tiên khi tuyển chọn.

Hoặc sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc như có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, có các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận.

3.      Hồ sơ dự tuyển :

·           Phiếu đăng ký học bổng (tải về theo đường dẫn bên dưới)

https://drive.google.com/file/d/11j35mBFbGT2LETPXqBh14Gs_i3LZJuE0/view?usp=sharing

·           Thư giới thiệu bản thân không quá 2 trang A4 về:

+ Hoàn cảnh gia đình, các nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống.

+ Thành tích học tập nổi bật, ước mơ và dự định trong tương lai.

·        Bảng điểm học kỳ I và II năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021 (chụp từ bản gốc có xác nhận của nhà trường hoặc lấy từ mục bảng điểm trên trang mybk.hcmut.edu.vn);

·        Tóm tắt nội dung, kế hoạch thực hiện (có xác nhận của thầy/cô hướng dẫn) và xác định vai trò cụ thể của ứng viên trong các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận, hoặc có nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng đã được triển khai, ứng dụng;

·        Liệt kê danh mục các bài báo đã được công bố trong 2 năm gần nhất (cung cấp tên bài báo/đường link/chỉ số DOI/ xác định vai trò đóng góp cụ thể của ứng viên). Lưu ý: những ứng viên đã nhận học bổng Vallet 2020 chỉ liệt kê công trình từ 5/2020 đến nay;

·        Thư giới thiệu có chữ ký của 1 thầy cô về năng lực học tập, nghiên cứu và tư cách, đạo đức (nếu có);

·        Giấy chứng nhận thành tích học tập nổi bật từ năm 2019 (nếu có, bao gồm cả chứng chỉ ngoại ngữ);

·        Minh chứng các hoạt động thiện nguyện xã hội cũng như hoạt động Đoàn – Hội (nếu có);

·        Bản chụp CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (không cần công chứng).

4.      Quy trình xét:

a.      Đăng ký và nộp hồ sơ: hình thức trực tuyến theo đường dẫn: https://docs.google.com/forms/d/1fHz6wYk0oKoExOoXChnTd2TCnDciRE0POrblRf7HXM0/edit

Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2021.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên kỳ học bổng năm 2021, Ban điều hành sẽ nhờ nhà trường xác minh các thông tin quan trọng liên quan đến kết quả học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Ban điều hành sẽ liên lạc trực tiếp đến ứng viên để phỏng vấn trong trường hợp cần thiết.

Lưu ý: nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai báo hồ sơ trực tuyến, Ban điều hành sẽ thông báo về trường và không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa.

b.      Công bố kết quả:

Kết quả học bổng sẽ được gửi về trường và email SV: dự kiến ngày 10/8/2021

Mọi thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email của Ban điều hành: info.hbvalletmn@gmail.com

II.   HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH:

1.       Trị giá học bổng: 20.000.000 đồng/suất.

2.      Đối tượng xét học bổng:

Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh trong nước (không bao gồm các học viên đã có học bổng đồng hướng dẫn với các trường/viện nước ngoài) đang là Cán bộ giảng dạy/ nghiên cứu tại các khoa Kỹ thuật hay Khoa học của trường có thành tích học tập và nghiên cứu tốt.

Các thành tích này thể hiện qua :

-         Các công trình nghiên cứu khoa học (các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận và công bố khoa học. Các bài báo khoa học được căn cứ trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020), xếp hạng các công trình theo từng lĩnh vực và ngành hẹp …

-         Kết quả học tập (đối với học viên cao học).

3.       Hồ sơ dự tuyển :

·        Phiếu đăng ký học bổng: https://drive.google.com/file/d/130eCWUxKiRrXgPY6TcLddOQHj5lSuu3H/view?usp=sharing

·        Lý lịch khoa học: https://drive.google.com/file/d/1RPYs8WUDV7_I8X5WzNGluF2K7onu7lDj/view?usp=sharing

·        Tóm tắt đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện có xác nhận của cán bộ hướng dẫn;

·        Tóm tắt nội dung (có xác nhận của thầy/cô hướng dẫn) và xác định vai trò cụ thể của ứng viên trong các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận, hoặc có nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng đã được triển khai, ứng dụng. Nêu rõ định hướng phát triển nghiên cứu;

·        Liệt kê danh mục các bài báo đã được công bố trong 2 năm gần nhất (cung cấp tên bài báo/đường link/chỉ số DOI/ xác định vai trò đóng góp cụ thể của ứng viên). Lưu ý: những ứng viên đã nhận học bổng Vallet 2020 chỉ liệt kê công trình từ 5/2020 đến nay;

·        Bảng điểm cao học học kỳ 2 năm học 2019-2020 và học kỳ 1 năm học 2020-2021 (chụp từ bản gốc có xác nhận của nhà trường hoặc lấy từ mục bảng điểm trên trang thông tin của trường);

·        Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn (có xác nhận chữ ký của thầy cô);

·        Bản chụp CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (không cần công chứng).

4.      Quy trình xét:

a.      Đăng ký và nộp hồ sơ: hình thức trực tuyến theo đường dẫn: https://docs.google.com/forms/d/15OIyevZhI2VO5Z9Hc2op75zakWanfjYS7uB4ZEvr5bs/edit

Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2021.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên kỳ học bổng năm 2021, Ban điều hành sẽ nhờ nhà trường xác minh các thông tin quan trọng liên quan đến kết quả học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Ban điều hành sẽ liên lạc trực tiếp đến ứng viên để phỏng vấn trong trường hợp cần thiết.

Lưu ý: nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai báo hồ sơ trực tuyến, Ban điều hành sẽ thông báo về trường và không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa.

b.      Công bố kết quả:

Kết quả học bổng sẽ được gửi về trường và email học viên/NCS: dự kiến ngày 10/8/2021

Mọi thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email của Ban điều hành: info.hbvalletmn@gmail.com